Danas je održana sjednica Savjeta za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje, koji je savjetodavno konsultativno tijelo Opštine, kojim je predsjedavao predsjednik Savjeta Hasan Ramović. Sjednici je prisustvovao i predsjednik Opštine Petar Smolović i starješine organa i službi lokalne uprave.

Savjet je jednoglasno podržao Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kojom je predviđeno umanjenje biznis barijera. Predviđeno  da se u narednom periodu ne plaća naknada za korištenje bilborda koji se nalazi na privatnoj svojini. U narednom periodu, takođe se neće plaćati ni takse na gatere i brente, a  na osnovu Zakona o komunalnim taksama. Jednoglasnu podršku dobila je i Analiza efekata Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2018.godinu. Na sastanku je rečeno da je podrška poljoprivrednoj proizvodnji realizovana u procentu većem od 100 %. Saopšteno je da proizvođači u prošloj godini otkupljivačima predali 444 tone maline. Za prošlu godinu poljoprivredni prozvođači su podržani kroz 14 mjera, dok će ove godine podršku imati kroz 15 podsticajanih mjera.

Jednoglasno je usvojena i Analiza efekata Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja, a taj Program je u prošloj godini realizovan u procentu većem od 100% kroz dest podsticajnih mjera, koliko ima i ove godine, ali sredstva za posticaj ruralnog i održivog razvoja, umjesto prošlogodišnjih 60 hiljada u ovoj godini iznose 70 hiljada.

Na satanku su analizirani i rezultati sprovedene ankete privrede, koja je realizovana u okviru ispitivanja za BFC sertifikaciju Opštine Bijelo Polje.

Podsjetimo BFC standard je sertifkat o povoljnom poslovnom okruženju, a Opština Bijelo Polje je aplikant za ovaj sertifikat.