ŠTA SU BIZNIS ZONE?

Biznis zona je ograničeni prostor unutar kojeg se odvija određena privredna djelatnost. Biznis zone su oblik preduzetničke infrastrukture koji predstavlja građevinski uređen i komunalno opremljen prostor, a namijenjen je za usklađeno i plansko korišćenje od strane većeg broja preduzeća i preduzetnika, pri čemu planski i usklađen pristup omogućava zajedničko korišćenje prostora, komunalnih, administrativnih, finansijskih, tehničkih i drugih usluga, ostvarujući tako niže troškove poslovanja. Riječ je o dijelu gradskog prostora namijenjenom prije svega industrijskoj proizvodnji u kojoj je podignut veći broj pogona. Industrijski pogoni često imaju zajedničku infrastrukturu (željeznice, putevi, gasovod, električni vodovi, vodovod, kanalizacija, telekomunikacije itd.). Prema tome, biznis zona nije funkcionalni nego prostorni pojam. Mogu nastati spontano, ali se najčešće to radi planskim mjerama.

U biznis zoni potencijalni korisnici treba da imaju povoljnije uslove za rad, prije svega zbog riješenih infrastrukturnih problema (saobraćajna, komunalna, energetska i komunikaciona infrastruktura), smanjenih troškova po osnovu cijene zakupa poslovnih prostora i nižih troškova administracije (zajedničke službe). Moguće je ponuditi i druge, vremenski ograničene, povoljnosti, kako bi se biznis razvio i opstao, o čemu odluku treba da donese prije svih lokalna uprava. Biznis zonu čine nekretnine (zemljište, zgrade i druge nepokretnosti locirane na određenom mjestu), kao I prava i obaveze u vezi sa nekretninama (vlasništvo, pravo korišćenja). Biznis zone bi mogli definisati kao planirani ili organizovani dio zemljišta koji je podijeljen transportnim mrežama, sa ili bez izgrađenih objekata I parcela pogodnih za industrijske aktivnosti.