Today was held the meeting of the Council for Economic Development of the Municipality of Bijelo Polje, which is an advisory consultative body of the Municipality, chaired by Council President Hasan Ramović. The session was also attended by Mayor Petar Smolović and heads of department and local government.

Savjet je jednoglasno podržao Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kojom je predviđeno umanjenje biznis barijera. Predviđeno  da se u narednom periodu ne plaća naknada za korištenje bilborda koji se nalazi na privatnoj svojini. U narednom periodu, takođe se neće plaćati ni takse na gatere i brente, a  na osnovu Zakona o komunalnim taksama. Jednoglasnu podršku dobila je i Analiza efekata Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2018.godinu. Na sastanku je rečeno da je podrška poljoprivrednoj proizvodnji realizovana u procentu većem od 100 %. Saopšteno je da proizvođači u prošloj godini otkupljivačima predali 444 tone maline. Za prošlu godinu poljoprivredni prozvođači su podržani kroz 14 mjera, dok će ove godine podršku imati kroz 15 podsticajanih mjera.

It was unanimously adopted and analysis of effects of the Program of measures to encourage rural and sustainable development, and this program last year realized a percentage greater than 100% over the ten incentives, as there are this year, but funds for the encouragement of rural and sustainable development, rather than last year 60 thousand this year amounted to 70 thousand.

At the meeting, they analyzed the results of the survey of the economy, which was implemented within the BFC tests for certification of the Municipality of Bijelo Polje.

Recall the BFC standard The certificate of favorable business environment, a municipality of Bijelo Polje is the applicant for this certificate.