OPŠTI PODACI

 

GRAD JE…

  • Smješten na sjeveroistoku Crne Gore uz magistralni put i prugu Beograd–Bar.
  • Grad koji se nalazi u dolini koju presijeca planinska rijeka Lim.
  • Treća opština po broju stanovnika, poslije Podgorice i Nikšića.
  • Živopisan grad, okružen bogatim pašnjacima, izvorima i nepreglednim šumama.
  • Rodni grad Rista Ratkovića, Ćamila Sijarića, Avda Međedovića, Miodraga Bulatovića.
  • Grad bogate kulture sa već utemeljenim kulturnim manifestacijama poznatim i van Crne Gore.
  • Univerzitetski grad sa 4 fakulteta
  • Regionalni centar sjevera
  • Grad sa preko 46,000 stanovnika

 

LOKACIJA

Bjelopoljska opština pripada brdsko – planinskom dijelu sjeverne Crne Gore okružena visokim planinama. Sva njena teritorija nalazi se na nadmorskoj visini većoj od 500 metara. Ispresijecana je brojnim riječnim dolinama rijeka Lješnice, Goduške rijeke, Ivanjske rijeke, Bjelopoljske Bistrice sa lijeve i Brzave, Ljuboviđe i Lješnice sa desne strane Lima, koje mu daju posebnu reljefnu fizionomiju.

Od svih gradova na sjeveru Crne Gore, Bijelo Polje ima najpovoljniji geografski položaj. Nalazi se na raskrsnici važnih puteva: na pruzi Beograd–Bar, na magistrali koja od Beograda vodi prema moru, dobre su veze Bijelog Polja i prema Pljevljima i Žabljaku, niz kanjon Tare, prema Beranama, Plavu i Rožajama i dalje Ibarskom magistralom prema Srbiji.

Položaj grada: 43.04° N 19.75° E

Površina grada: 923 km2