CIJENE KOMUNALNIH USLUGA, NAKNADE, POREZI I KOMUNALNE TAKSE ZA INVESTITORE

 

Cjenovnici

DOO VODOVOD BISTRICA CJENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA
DOO KOMUNALNO LIM CJENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA
DOO PARKING SERVIS CJENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA

 

 Komunalne usluge

r.br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda 1.21 €/m3*
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada 0,12 €/m3 (proizvodne hale)
2.1 Magacini, veleprodaja, skladišta u zatvorenom prostoru, proizvodne hale 0.12 €/mjesečno

 * Cijena sa uračunatim PDV-om

POREZI

  1. Porez na nepokretnosti
r. br Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.35%
2. Proizvodni objekti (hale i dr) 0.25%
3. Pomoćni objekti, garaže, garažna mjesta 0.25%

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 

      2.Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Prirez porezu na dohodak fizičkih lica plaća se na porez na prihode od ličnih primanja, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na prihode od imovine i imovinskih prava, porez na prihode od kapitala i kapitalnih dobitaka i poreza na dobitke od igara na sreću. Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za opštinu Bijelo Polje iznosi 13%.

 

NAKNADE

  1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (Ekstra-IV zona) za poslovne objekte :

Zona građenja I II III IV V VI

 

Visina naknade

(€/m2)

 

44 35,20 26.40 22 13,20 0,0

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 28.16 €/m2.

 

      2. Naknada za korišćenje opštinskih puteva

r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1.

Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta za:

 

– ulice u naselju

 4.5 €/m2

– lokalne puteve

 3.5€/m2

– nekategorisane puteve

 1.5 €/m2

Ova naknade se umanjuje na godišnjem nivou, srazmjerno površini korišćenog putnog zemljišta za:

o   10% za površinu od 51-100 m2

o   20% za površinu od 101-300 m2

o   30% za površinu preko 300m2

 
2.

 

Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put: 

 

- na ulicu u naselju po priključku

200 €

- na lokalni put po priključku

100 €

- na nekategorisani put po priključku

50 €
3.

 

        

 

 

 

Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl. u trupu opštinskog puta:

 

Visina naknade u trupu opštinskog puta:

- za ulice u naselju

5.8 €/m2

- za lokalne puteve

2.8 €/m2

- za nekategorisane puteve

2 €/m2

Visina naknade van trupa opštinskog puta:

- za ulice u naselju

1.8 €/m2

- za lokalne puteve

0.9€/m2

- za nekategorisane puteve

0.5 €/m2

Ova naknada se umanjuje u zavisnosti od dužine korišćenja trupa puta, putnog zemljišta ili dr. zemljišta koje pripada opštinskom putu za:

o   10% za dužinu od 1001-3000 m

o   20% za dužinu od 3001-5000 m

o   30% za dužinu preko 5000m

 

Godišnja naknada za postavljene cjevovode, vodovode, kanalizaciju, električne, telefonske i telegrafske vodove i slično na opštinskim putevima iznosi 15% od iznosa utvrđenih tačkom 3.

4. Naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih, antenskih uređaja i opreme i sl. na opštinskim putevima, odnosno. zemljištu koje pripada tim putevima

 

2.800€

(po uređaju)

 

5.

 

Naknada za postavljene elektronske, telefonske, antenske uređaje i opremu i sl. na opštinskim putevima, odnosno zemljištu koje pripada tim putevima

 

900€
6.

Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta do 100 m2 iznosi za:

-za ulice u naselju

100 €

-za lokalne puteve

50 €

-za nekategorisane puteve

/

Visina naknade za izgradnju komercijalnih objekata od 101m2-300m2 iznosi za:

-za ulice u naselju

200 €

-za lokalne puteve

100 €

-za nekategorisane puteve

/

Visina naknade za izgradnju komercijalnih objekata preko 300m2 iznosi za:

-za ulice u naselju

400 €

-za lokalne puteve

200 €

-za nekategorisane puteve

/

Naknada za izgradnju benzinske i plinske stanice

2.500 €
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta iznosi:

1. Za ulice u naselju i to za:

  Benzinske stanice

2 500 €

  Skladišta i stovarišta:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

 

50 €

200 €

400 €

  Banke, osiguravajuća društva i ostale finansijske organizacije, fiksne, mobilne, kablovske i elektroenergetske operatere i to:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

 

 

400 €

600 €

700 €

  Advokatske kancelarije,zdravstvene,veterinarskeustanove,organizacije koje se bave finansijskim i administrativnim uslugama i sl.:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

 

 

100 €

200 €

300 €

  Pošte:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

 

100 €

200 €

400 €

  Hotele i motele:

500 €

  Ugostiteljske objekte:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m2

 

100 €

200 €

300 €

  Trgovinske objekte:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

 

100 €

200 €

500 €

  Proizvodne objekte:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

 

50 €

100 €

200 €

  Objekte za servisiranje motornih vozila:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

 

100 €

150 €

200 €

  Objekte u kojima se obavlja zanatska, uslužna i dr. sl. djelatnost kao i privremene objekte montažnog karaktera tipa kiosk:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

 

50 €

150 €

200 €

2. Za lokalne puteve i to za:

 

  Benzinske stanice:

 1 500 €

  Skladišta i stovarišta:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

 

 

25 €

100 €

200 €

  Banke, osiguravajuća društva i ostale finansijske organizacije, fiksne, mobilne, kablovske i elektroenergetske operatere  to:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

 

 

100 €

200 €

300 €

  Advokatske kancelarije,zdravstvene,veterinarskeustanove,organizacije koje se bave finansijskim i administrativnim uslugama i sl.:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²


 

50 €

100 €

150 €

  Pošte:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

 

 

50 €

100 €

200 €

  Hotele i motele:

 200 €

  Ugostiteljske objekte:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m

 

 

50 €

100 €

150 €

  Trgovinske objekte i proizvodne objekte:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

 

 

50 €

100 €

150 €

  Proizvodne objekte:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

 

 

25 €

50 €

100 €

  Objekte za servisiranje motornih vozila:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

 

50 €

100 €

150 €

  Objekte u kojima se obavlja zanatska, uslužna i dr. sl. djelatnost kao i privremene objekte montažnog karaktera tipa kiosk:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

 

25 €

50 €

100 €

  Za nekategorisane puteve visina godišnje naknade utvrđuje se 50% od utvrđenog iznosa za lokalne puteve.

 

 

 

 KOMUNALNE TAKSE

Takse

 

 

Tarifni broj 1

 

 

Korišćenje prostora na javnim površinama

Ekstra zona

11,00 €/m²

 

Lokalna komunalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se srazmjerno vremenu korišćenja prostora na javnim površinama.

I zona

8,00 €/m²

II zona

6,00 €/m²

III zona

5,00 €/m²

IV zona

3,00 €/m²

V zona

2,00 €/m²

 

 

Tarifni broj 2

 

 

 

 

 

 

 

Korišćenje reklamnih panoa i bilborda van poslovnog prostora, kao i na objektima i na javnim površinama koji pripadaju opštini

 

 

 

 

Površinu do 5,00m²

 

7,00€/m²  mjesečno

Za dvostrane i višestrane reklamne panoe i bilborde, lokalna komunalna taksa plaća se prema razvijenoj površini reklamnog panoa i bilborda.

 

 

Lokalna komunalna taksa za postavljanje reklamnih panoa koji su izgrađeni od platna, PVC i sličnih materijala, i postavljenih na jarbolima pored ili iznad kolovoza opštinskog puta, i na drugim javnim površinama, plaća se mjesečno u iznosu od 2,50€/m².

Površinu od 5,01m² do 10,00m²

5,00€/m² mjesečno

Površinu od 10,01m² do 20,00m²

4,00€/m²  mjesečno

Površinu od 20,01m² do 30,00m²

3,00€/m ² mjesečno

Površinu od 30,01m² do 50,00m²

2,50€/m² mjesečno

Površinu preko 50,00m²

2,00€/m²  mjesečno

 

Tarifni broj 3

 

 

 

Korišćenje prostora na taksi stajalištima

 

 

 

 

 

 

5

mjesečno

Taksu iz ovog tarifnog broja plaća pravno lice i preduzetnik koji obavlja taksi prevoz.

 

 

ČLANSKI DOPRINOS TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA

Visina članskog doprinosa za djelatnosti koje su razvrstane Pravilnikom o razvrstavanju djelatnosti za koje se plaća članski doprinos turističkim organizacijama, utvrđuje se zavisno od ostvarenog poslovnog rezultata (razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda) u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje članski doprinos, u slijedećim iznosima:

Godišnji poslovni rezultat

(iskazan u €)

 

Godišnji iznos članskog doprinosa

(iskazan u €)

 

 

I grupa

 

II grupa

 

III grupa

IV grupa

V grupa

 

od 0,00 do 3.000,00

400,00

350,00

250,00

200,00

150,00

 

od 3.001,00 do 10.000,00

600,00

500,00

400,00

300,00

200,00

 

od 10.001,00 do 30.000,00

1.000,00

800,00

 600,00

500,00

 300,00

 

od 30.001,00 do 50.000,00

 3.000,00

2.500,00 

 2.000,00 

1.500,00

 600,00

 

 

od 50.001,00 do 100.000,00

6.000,00

5.000,00

4.000,00

2.000,00

1.000,00

 

preko 100.000,00

9.000,00 

8.000,00

 7.000,00 

5.000,00

 2.000,00

 

 

POREZ NA NEPOKRETNOSTI 

Stopa poreza na nepokretnosti primjenjuje se na utvrđenu tržišnu vrijednost nepokretnosti i iznosi za :

Građevinski objekti

Stambeni objekat i stan

0,30%

Poslovni objekti i poslovne prostorije

0,35%

Proizvodni objekti (hale i drugi prostori za obavljanje proizvodne djelatnosti)

0,25%

Stovarišta, skladišta i magacini

0,25%

Garaže, garažna mjesta, nestambeni prostor i pomoćni objekti

0,25%

Objekti u izgradnji

0,25%

Nepokretni privremeni objekat

0,25%

Stambeno poslovni objekat

0,30%

Sekundarni stambeni objektat

0,60%

Za bespravni objekat kojim se rješava stambeno pitanje

0,40%

Za bespravni objekat kojim se ne rješava stambeno pitanje

0,60%

 

 

Zemljište

 

 

Građevinsko

0,35%

Poljoprivredno

0,25%

Šumsko

0,30%

Ostalo

0,25%

Neizgrađeno građevinsko zemljište

0,50%

Ostalo

Nepokretnosti obveznika koji su obavezni da vode poslovne knjige

0,39 %

 

 

ADMINISTRATIVNE TAKSE 

Rješenja

Tarifni broj 1

Rješenje organa lokalne uprave

3,00 €

Žalba protiv rješenja koje donosi organ lokalne uprave

3,00 €

Uvjerenja

Tarifni broj 2

Izvod iz javne evidencije koje vodi organ lokalne uredbe

3,00 €

Ovjere, prepisi i prevodi

Tarifni broj 3

Ovjera potpisa, prepisa ili autentičnosti rukopisa (od svakog polutabaka originala)

2,00 €

Ovjera prevoda

0,60 €

Ovjera potpisa, prepisa ili autentičnosti rukopisa pisanih na stranom jeziku (od svakog polutabaka originala)

4.00 €

Ovjera cjenovnika, punomoćja, saglasnosti i ličnih izjava

3,00 €

Takse iz oblasti opšte uprave

Tarifni broj 4

Izvod iz matičnog registra vjenčanih

2,00 €

Izvod iz matične knjige vjenčanih namijenjenih inostranstvu (internacionalni izvod)

7,00 €

Naknadni upis iz inostranstva u maticni registar vjencanih po zahtjevu

10,00 €

Za spise i radnje u postupku sklapanja braka (u službenim prostorijama van radnog vremena)

20,00 €

Za spise i radnje u postupku sklapanja braka (van službenih prostorija)

80,00 €

Takse iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata

Tarifni broj 5

Rješenje kojim se odobrava pretvaranje zajedničkih ili posebnih djelova stambene zgrade u poslovni prostor

20,00 €

Rješenje kojim se odobrava izgradnja pomoćnog objekta (garaže, ostave, ograde i sl.)

20,00 €

Tarifni broj 6

Izvod iz planskog dokumenta

7,00 €

Tarifni broj 7

Rješenje o davanju saglasnosti na elaborate o procjeni uticaja na životnu sredinu

10,00 €

Takse iz komunalne oblasti

Tarifni broj 8

Davanje saglasnosti za upis u registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada

20,00 €

Davanje saglasnosti na plan upravljanja građevinskim otpadom iz okvira nadležnosti organa lokalne uprave

20,00 €

Takse iz oblasti saobraćaja i puteva

Tarifni broj 9

Za rješenje kojim se izdaje licenca za obavljanje prevoza putnika i tereta

10,00 €

Za rješenje kojim se odobrava vršenje vanrednog prevoza

5,00 €

Tarifni broj 10

Izdavanje saglasnosti za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na opštinskom i nekategorisanom putu u opštoj upotrebi

30,00 €

Tarifni broj 11

Za izdavanje saglasnosti za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen prilaz sa opštinskog i nekategorisanog puta u opštoj upotrebi

50,00 €

Takse iz oblasti preduzetništva

Tarifni broj 12

Rješenje kojim se odobrava obavljanje djelatnosti u poslovnim prostorijama i privremenim objektima

3,00 €

Pružanje usluga smještaja u domaćinstvu (soba, turistički apartman, kuća i kamp) u kojima usluge pružaju fizička i pravna lica

3,00 €

Tarifni broj 13

Za ovjeru knjige prigovora u objektima i prostorima u kojima se pružaju ugostiteljske i turističke usluge

3,00 €

Za ovjeru knjige gostiju u ugostiteljskim objektima za smještaj

3,00 €

Takse iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede

Tarifni broj 14

Rješenje o vodnim uslovima

20,00 €

Rješenje o vodnoj saglasnosti

50,00 €

Rješenje o vodnoj dozvoli

50,00 €

 

Naknada za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova i tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije: 50,00 €

(Na osnovu uredbe o visini naknada za izdavanje urbanističko-tehničkih i tehničkih uslova („Sl. list Crne Gore“, br. 068/17)

Žiro račun Opštine: 550-7016777-13

PIB: 02003554