Predstavnici Opštine Bijelo Polje, Dalibor Đogović šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i Jasmin Šabanovic iz Kancelarije za EU projekte, učestvovali su na transnacionalnom In4Green forumu koji se održao 25. i 26. oktobra u Španiji. Oni su boravili u gradu Avilesu u sklopu projekta koji se realizuje u okviru URBACT mreže evropskih gradova.

Na osnovu Odluke o usvajanju PROGRAMA MJERA ZA PODSTICAJ RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA -  Programa za podršku razvoja zanastva u opštini Bijelo Polje. (“Službeni list CG - opštinski propisi", br. 35/23 OD 28.07.2023 godine), Komisija za raspodjelu sredstava (u daljem tekstu:Komisija) dana 20.09.2023.godine objavljuje,

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ZA PODRŠKU RAZVOJA ZANATSTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU U OPŠTINI BIJELO POLJE

Bijelo Polje je započelo proces resertifikacije po BFC SEE programu, čime će potvrditi da je Opština sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Predsjednica Privredne komore Crne Gore dr Nina Drakić i predsjednik Opštine Bijelo Polje mr Petar Smolović potpisali su 20. septembra Ugovor o sprovođenju postupka provjere lokalne samouprave u cilju dobijanja sertifikata o ispunjenosti standarda BFC SEE.

Razvoj Sjevera Crne Gore mora biti obaveza svake Vlade i politika oko koje se ne polemiše, poručio je Duško Marković, premijer Vlade Crne Gore u periodu 2016. do 2020. godine, sa panela Bjelopoljskog biznis foruma na temu uticaja kapitalnih investicija na ravnomjerni regionalni razvoj, a kojim je moderirao Hasan Ramović, predsjednik Savjeta za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje i jedan od osnivača ovog skupa.

O ljudskom kapitalu kao okosnici ekonomskog razvoja - izazovu odliva radne snage i načinima njegovog prevazilaženja kroz obrazovanje, razgovarali su prof. dr Mijat Jocović, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Aleksandar Rakočević pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje, Jelena Vuletić, osnivačica DOO „Balance 2 business“ i članica UO Hipotekarne banke za rizike i bjelopoljski privrednik Muzafer Ljuca.

Drugi dan 4. Bjelopoljskog biznis foruma započeo je 4. panel diskusijom na temu: „Žene i mladi kao začetnici biznisa“. Moderirala je Milica Lazarević, Privredna komora, a panelisti su bili Nemša Omerhodžić, DOO Merkator Bijelo Polje, Jasmina Vlahović, Garni hotel & Glamping “Zvjezdana dolina”, Marko Maraš, osnivač platforme “Seljak.me” i Uroš Bulatović predsjednik Unije mladih preduzetnika Crne Gore.

BIJELO POLJE WEATHER

O L A K Š I C E:

Pravo na olakšice imaju korisnici biznis zona, koji će graditi, imaju izgradjene objekte ili rekonstruišu objekte u kojima se otvaraju nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, a obavljaju djelatnosti u:

 • sektor prerađivačke industrije (proizvodnja prehrambenih proizvoda izuzev primarne poljoprivredene proizvodnje, proizvodnja pića, proizvodnja tekstila, proizvodnja odjevnih predmeta, proizvodnja kože i predmeta od kože, prerada drveta i proizvoda od drveta, proizvodnja papira i proizvoda od papira, štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, proizvodnja metalnih proizvoda i mašina, proizvodnja namještaja, ostale prerađivačke djelatnosti i popravka i montaža mašina i opreme),
 • sektoru saobraćaja i skladištenja,
 • sektoru za informacije i komunikacije,
 • sektoru za stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Privredni subjekat ne može koristiti propisane olakšice ukoliko obavlja djelatnost u sektoru proizvodnje čelika, sektoru uglja, sektoru brodogradnje, sektoru sintetičkih vlakana, saobraćajne, energetske i širokopojasne infrostrukture, primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i neprivredne djelatnosti.

Korisnicima biznis zona uvode se i utvrđuju sledeće finansijske olakšice:

 • davanje zemljišta u zakup do trideset godina, uz plaćanje godišnje zakupnine od 0,01€//m2,  dok će zakupnina parcela iz tabela 1 člana 2 Odluke o osnivanju biznis zona biti definisana ugovorom iz člana 9 stav 2 navedene Odluke.
 • oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,
 • oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva,
 • oslobađanje od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica,
 • oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1 % od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

Olakšice koje se odnose na član 13 stav 1 alineja 1 Odluke o osnivnju biznis zona a tiču se zakupa zemljišta, sastoje se u sledećem:

 • Zakup zemljišta površine od 2000/m2  do 4000/m2,  za investitora koji zaposli od 5 do 10 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Zakup zemljišta površine od 4000/m2  do 8000/m2,  za investitora koji zaposli od 11 do 20 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Zakup zemljišta površine od 8000/m2  do 12000/m2,  za investitora koji zaposli od 21 do 50 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Zakup zemljišta površine od 12000/m2  do 20000/m2,  za investitora koji zaposli od 51 do 100 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Procjenu vrijednosti date nepokretne imovine (zemljišta) pod zakup, prethodno će izvršiti opštinska Komisija za procjenu imovine.

Korisnik biznis zona ostvaruje olakšice u iznosu od 7000 eura po jednom novozaposlenom radniku, odnosno novootvorenom radnom mjestu, a može se koristiti samo ako se investiranjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika.

Korisnik biznis zona koji koristi olakšice u obavezi je da zaposli najmanje 5 nezaposlenih lica sa teritorije Opštine Bijelo Polje, na novootvorena radna mjesta, na period od tri godine.

-

 

© 2019 Municipality of Bijelo Polje. All rights reserved.

Go to top