Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu Opštine Bijelo Polje raspisala je javni poziv za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2022.godini za šta je predviđeno 100.000 eura.

“Pozivaju se nezaposlene žene i žene preduzetnice koje posluju najduže godinu dana prije objavljivanja ovog Javnog poziva, koje žele da pokrenu ili unaprijeđuju sopstveni biznis, a imaju prebivalište u Bijelom Polju, da dostave svoje prijave na Javni poziv” – stoji u Pozivu.

 

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike Opštine Bijelo Polje raspisala je Javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022.godini za šta je predviđeno 100.000 eura.

“Pozivaju se nezaposlena lica do navršenih 30 godina života, koja žele da pokrenu sopstveni biznis, a imaju prebivalište u Bijelom Polju, da dostave svoje prijave na Javni poziv” - stoji u obavještenju.

Opštini Bijelo Polje je dodijeljeno prestižno priznanje 12. Dunavskog biznis foruma - “Zlatni ključ” za otvorenost, saradnju sa susjedima i razvojne projekte.

Ovo priznanje uručeno je danas u Novom Sadu, a osim Bijelog Polja ovogodišnji dobitnci “Zlatnog ključa” su i Prnjavor, Pula, Kragujevac i Kraljevo.

Dvanaesti Dunavski biznis forum organizuje se s ciljem afirmacije prosperiteta i unaprjeđenja regionalne saradnje.

Bjelopoljski biznis forum, treći po redu okupio je više od 100 učesnika, a centralna tema je bila “Razvoj poljoprivrede u funkciji podrške razvoju turizma”.

Otvarajući 3. Bjelopoljski biznis forum, predsjednik Petar Smolović je istakao da Bijelo Polje ima izuzetne potencijale za razvoj obije oblasti i mogućnost da ih zajednički razvija, te da je povezivanje poljoprivrede i turizma jedan je od najboljih načina za dalji ekonomski prosperitet i Bijelog Polja i Crne Gore.

U okviru projekta “Smanjenje nezaposlenosti u opštini Bijelo Polje”, predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović potpisao je danas i uručio ugovore o dodjeli grantova za 37 poslodavca.

 

Agencija za lokalnu demokratiju mladim preduzetnicima (odnosi se na godine starosti biznisa- biznisi mlađi od 3 godine i osobe sa biznis idejom) nudi boravak u inostranstvu u cilju usavršavanja svojeg biznisa ili razrade poslovne ideje, u okviru SEE SMART SMEs projekta u 12. ciklusu Evropskog programu razmjene za preduzetnike.

Takođe se nudi mogućnost domaćim, iskusnijim preduzetnicima (duže od 3 godine vlasnici ili članovi upravljačkih struktura) da ugoste motivisane preduzetnike iz inostranstva u cilju usvajanja svježih ideja, novih proizvoda, izlaska na nova tržišta i internacionalizacije svoga poslovanja.

BIJELO POLJE WEATHER

O L A K Š I C E:

Pravo na olakšice imaju korisnici biznis zona, koji će graditi, imaju izgradjene objekte ili rekonstruišu objekte u kojima se otvaraju nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, a obavljaju djelatnosti u:

 • sektor prerađivačke industrije (proizvodnja prehrambenih proizvoda izuzev primarne poljoprivredene proizvodnje, proizvodnja pića, proizvodnja tekstila, proizvodnja odjevnih predmeta, proizvodnja kože i predmeta od kože, prerada drveta i proizvoda od drveta, proizvodnja papira i proizvoda od papira, štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, proizvodnja metalnih proizvoda i mašina, proizvodnja namještaja, ostale prerađivačke djelatnosti i popravka i montaža mašina i opreme),
 • sektoru saobraćaja i skladištenja,
 • sektoru za informacije i komunikacije,
 • sektoru za stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Privredni subjekat ne može koristiti propisane olakšice ukoliko obavlja djelatnost u sektoru proizvodnje čelika, sektoru uglja, sektoru brodogradnje, sektoru sintetičkih vlakana, saobraćajne, energetske i širokopojasne infrostrukture, primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i neprivredne djelatnosti.

Korisnicima biznis zona uvode se i utvrđuju sledeće finansijske olakšice:

 • davanje zemljišta u zakup do trideset godina, uz plaćanje godišnje zakupnine od 0,01€//m2,  dok će zakupnina parcela iz tabela 1 člana 2 Odluke o osnivanju biznis zona biti definisana ugovorom iz člana 9 stav 2 navedene Odluke.
 • oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,
 • oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva,
 • oslobađanje od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica,
 • oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1 % od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

Olakšice koje se odnose na član 13 stav 1 alineja 1 Odluke o osnivnju biznis zona a tiču se zakupa zemljišta, sastoje se u sledećem:

 • Zakup zemljišta površine od 2000/m2  do 4000/m2,  za investitora koji zaposli od 5 do 10 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Zakup zemljišta površine od 4000/m2  do 8000/m2,  za investitora koji zaposli od 11 do 20 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Zakup zemljišta površine od 8000/m2  do 12000/m2,  za investitora koji zaposli od 21 do 50 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Zakup zemljišta površine od 12000/m2  do 20000/m2,  za investitora koji zaposli od 51 do 100 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Procjenu vrijednosti date nepokretne imovine (zemljišta) pod zakup, prethodno će izvršiti opštinska Komisija za procjenu imovine.

Korisnik biznis zona ostvaruje olakšice u iznosu od 7000 eura po jednom novozaposlenom radniku, odnosno novootvorenom radnom mjestu, a može se koristiti samo ako se investiranjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika.

Korisnik biznis zona koji koristi olakšice u obavezi je da zaposli najmanje 5 nezaposlenih lica sa teritorije Opštine Bijelo Polje, na novootvorena radna mjesta, na period od tri godine.

-

 

© 2019 Municipality of Bijelo Polje. All rights reserved.

Go to top