Do sada je formirano šest biznis zona koje podrazumijevaju ograničeni građevinski uređen prostor unutar kojeg postoje uslovi za odvijanje određene privredne djelatnosti kazao je Radiju Crne Gore šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bijelo Bijelo Polje Dalibor Đogović.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović potpisao je ugovore o dodjeli bespovratnih finansijskih sredstava bjelopoljskim preduzetnicama i mladim preduzetnicima u okviru programa podrške lokalne uprave ženskom preduzetništvu i preduzetništvu za mlade za 2022. godinu.

Obavještavamo vas da je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u saradnji sa Ministarstvom finansija, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, objavilo Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru grant šeme “Unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz podršku ženskom preduzetništvu i preduzetništvu mladih”.

Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu Opštine Bijelo Polje raspisala je javni poziv za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu u 2022.godini za šta je predviđeno 100.000 eura.

“Pozivaju se nezaposlene žene i žene preduzetnice koje posluju najduže godinu dana prije objavljivanja ovog Javnog poziva, koje žele da pokrenu ili unaprijeđuju sopstveni biznis, a imaju prebivalište u Bijelom Polju, da dostave svoje prijave na Javni poziv” – stoji u Pozivu.

 

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike Opštine Bijelo Polje raspisala je Javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022.godini za šta je predviđeno 100.000 eura.

“Pozivaju se nezaposlena lica do navršenih 30 godina života, koja žele da pokrenu sopstveni biznis, a imaju prebivalište u Bijelom Polju, da dostave svoje prijave na Javni poziv” - stoji u obavještenju.

Opštini Bijelo Polje je dodijeljeno prestižno priznanje 12. Dunavskog biznis foruma - “Zlatni ključ” za otvorenost, saradnju sa susjedima i razvojne projekte.

Ovo priznanje uručeno je danas u Novom Sadu, a osim Bijelog Polja ovogodišnji dobitnci “Zlatnog ključa” su i Prnjavor, Pula, Kragujevac i Kraljevo.

Dvanaesti Dunavski biznis forum organizuje se s ciljem afirmacije prosperiteta i unaprjeđenja regionalne saradnje.

BIJELO POLJE WEATHER

O L A K Š I C E:

Pravo na olakšice imaju korisnici biznis zona, koji će graditi, imaju izgradjene objekte ili rekonstruišu objekte u kojima se otvaraju nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, a obavljaju djelatnosti u:

 • sektor prerađivačke industrije (proizvodnja prehrambenih proizvoda izuzev primarne poljoprivredene proizvodnje, proizvodnja pića, proizvodnja tekstila, proizvodnja odjevnih predmeta, proizvodnja kože i predmeta od kože, prerada drveta i proizvoda od drveta, proizvodnja papira i proizvoda od papira, štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, proizvodnja metalnih proizvoda i mašina, proizvodnja namještaja, ostale prerađivačke djelatnosti i popravka i montaža mašina i opreme),
 • sektoru saobraćaja i skladištenja,
 • sektoru za informacije i komunikacije,
 • sektoru za stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Privredni subjekat ne može koristiti propisane olakšice ukoliko obavlja djelatnost u sektoru proizvodnje čelika, sektoru uglja, sektoru brodogradnje, sektoru sintetičkih vlakana, saobraćajne, energetske i širokopojasne infrostrukture, primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i neprivredne djelatnosti.

Korisnicima biznis zona uvode se i utvrđuju sledeće finansijske olakšice:

 • davanje zemljišta u zakup do trideset godina, uz plaćanje godišnje zakupnine od 0,01€//m2,  dok će zakupnina parcela iz tabela 1 člana 2 Odluke o osnivanju biznis zona biti definisana ugovorom iz člana 9 stav 2 navedene Odluke.
 • oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,
 • oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva,
 • oslobađanje od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica,
 • oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1 % od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

Olakšice koje se odnose na član 13 stav 1 alineja 1 Odluke o osnivnju biznis zona a tiču se zakupa zemljišta, sastoje se u sledećem:

 • Zakup zemljišta površine od 2000/m2  do 4000/m2,  za investitora koji zaposli od 5 do 10 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Zakup zemljišta površine od 4000/m2  do 8000/m2,  za investitora koji zaposli od 11 do 20 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Zakup zemljišta površine od 8000/m2  do 12000/m2,  za investitora koji zaposli od 21 do 50 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Zakup zemljišta površine od 12000/m2  do 20000/m2,  za investitora koji zaposli od 51 do 100 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Procjenu vrijednosti date nepokretne imovine (zemljišta) pod zakup, prethodno će izvršiti opštinska Komisija za procjenu imovine.

Korisnik biznis zona ostvaruje olakšice u iznosu od 7000 eura po jednom novozaposlenom radniku, odnosno novootvorenom radnom mjestu, a može se koristiti samo ako se investiranjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika.

Korisnik biznis zona koji koristi olakšice u obavezi je da zaposli najmanje 5 nezaposlenih lica sa teritorije Opštine Bijelo Polje, na novootvorena radna mjesta, na period od tri godine.

-

 

© 2019 Municipality of Bijelo Polje. All rights reserved.

Go to top