Danas je održana 13. sjednica Savjeta za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje, kojom je predsjedavao Hasan Ramović.

Otvoren je poziv za dostavljanje predloga projekata za Sprovođenje obuka i obrazovanja za deficitarna zanimanja raspisan je u okviru Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

 

Poslodavac koji zasnuje radni odnos do kraja 2021. na neodređeno vrijeme sa osobom koja je na Zavodu za zapošljavanje duže od 3 mjeseca, biće oslobađen plaćanja poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Danas potpisani ugovori sa 13 preduzetnica i 5 mladih preduzetnika koji su, na nedavnim konkursima lokalne samouprave, predstavili najbolje biznis planove i time stekli uslove za bespovratnu finansijsku pomoć grada.

Tri osobe sa invaliditetom će započeti radni angažman od februara u Zaštitnoj radionici ,,Zlatne ruke“, u okviru projekta "Norveška za vas", koji je u proteklih šest mjeseci, u saradnji sa lokalnom samoupravom i opštinskim Udruženjem paraplegičara, realizovala Kancelarija UN za projektne usluge (UNOPS).

Komisija za  raspodjelu sredstava  za podršku ženskom preduzetništvu Opštine Bijelo Polje na osnovu člana 3 i 5 Odluke o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2020. godini („Sl. list CG - Opštinski propisi“, br. 38/20 )   r a s p i s u j e

J A V N I     P O Z I V

za raspodjelu  sredstava  za  finansiranje projekata namijenjenih za podršku  ženskom preduzetništvu u 2020. godini

 1. Pozivaju se nezaposlene žene i žene preduzetnice koje posluju najduže godinu dana prije objavljivanja ovog Javnog poziva, koje žele da pokrenu ili unaprijeđuju sopstveni biznis, a imaju prebivalište u Bijelom Polju, da dostave svoje prijave na Javni poziv.

BIJELO POLJE WEATHER

O L A K Š I C E:

Pravo na olakšice imaju korisnici biznis zona, koji će graditi, imaju izgradjene objekte ili rekonstruišu objekte u kojima se otvaraju nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, a obavljaju djelatnosti u:

 • sektor prerađivačke industrije (proizvodnja prehrambenih proizvoda izuzev primarne poljoprivredene proizvodnje, proizvodnja pića, proizvodnja tekstila, proizvodnja odjevnih predmeta, proizvodnja kože i predmeta od kože, prerada drveta i proizvoda od drveta, proizvodnja papira i proizvoda od papira, štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, proizvodnja metalnih proizvoda i mašina, proizvodnja namještaja, ostale prerađivačke djelatnosti i popravka i montaža mašina i opreme),
 • sektoru saobraćaja i skladištenja,
 • sektoru za informacije i komunikacije,
 • sektoru za stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Privredni subjekat ne može koristiti propisane olakšice ukoliko obavlja djelatnost u sektoru proizvodnje čelika, sektoru uglja, sektoru brodogradnje, sektoru sintetičkih vlakana, saobraćajne, energetske i širokopojasne infrostrukture, primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i neprivredne djelatnosti.

Korisnicima biznis zona uvode se i utvrđuju sledeće finansijske olakšice:

 • davanje zemljišta u zakup do trideset godina, uz plaćanje godišnje zakupnine od 0,01€//m2,  dok će zakupnina parcela iz tabela 1 člana 2 Odluke o osnivanju biznis zona biti definisana ugovorom iz člana 9 stav 2 navedene Odluke.
 • oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,
 • oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva,
 • oslobađanje od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica,
 • oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1 % od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

Olakšice koje se odnose na član 13 stav 1 alineja 1 Odluke o osnivnju biznis zona a tiču se zakupa zemljišta, sastoje se u sledećem:

 • Zakup zemljišta površine od 2000/m2  do 4000/m2,  za investitora koji zaposli od 5 do 10 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Zakup zemljišta površine od 4000/m2  do 8000/m2,  za investitora koji zaposli od 11 do 20 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Zakup zemljišta površine od 8000/m2  do 12000/m2,  za investitora koji zaposli od 21 do 50 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Zakup zemljišta površine od 12000/m2  do 20000/m2,  za investitora koji zaposli od 51 do 100 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Procjenu vrijednosti date nepokretne imovine (zemljišta) pod zakup, prethodno će izvršiti opštinska Komisija za procjenu imovine.

Korisnik biznis zona ostvaruje olakšice u iznosu od 7000 eura po jednom novozaposlenom radniku, odnosno novootvorenom radnom mjestu, a može se koristiti samo ako se investiranjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika.

Korisnik biznis zona koji koristi olakšice u obavezi je da zaposli najmanje 5 nezaposlenih lica sa teritorije Opštine Bijelo Polje, na novootvorena radna mjesta, na period od tri godine.

-

 

© 2019 Municipality of Bijelo Polje. All rights reserved.

Go to top