Agencija za lokalnu demokratiju mladim preduzetnicima (odnosi se na godine starosti biznisa- biznisi mlađi od 3 godine i osobe sa biznis idejom) nudi boravak u inostranstvu u cilju usavršavanja svojeg biznisa ili razrade poslovne ideje, u okviru SEE SMART SMEs projekta u 12. ciklusu Evropskog programu razmjene za preduzetnike.

Takođe se nudi mogućnost domaćim, iskusnijim preduzetnicima (duže od 3 godine vlasnici ili članovi upravljačkih struktura) da ugoste motivisane preduzetnike iz inostranstva u cilju usvajanja svježih ideja, novih proizvoda, izlaska na nova tržišta i internacionalizacije svoga poslovanja.

Savjet za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje na 16. sjednici razmatrao je Program mjera za podsticaj održivog i ruralnog razvoja za 2022. godinu i Program mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022. godinu.

Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne gore objavilo je Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unaprjeđenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu. Takođe, objavljeni su i Javni pozivi za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za razvoj prerađivačke industrije kao i Program za razvoj i promociju zanatstva za 2022. godinu.

Predsjednik opštine Bijelo Polje је Zaključkom br.  01-18/22-73 od 07.02.2022. godine utvrdio Nacrt Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje za period 2022-2026. godine i obavezao koordinatora Radne grupe, menadžera Opštine i Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje, da shodno Odluci о načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 34/11), sprovedu javnu raspravu.

PLAN JAVNE RASPRAVE

 1. Javna rasprava се se odгžati od 07.02.2022. do 22.02.2022. godine.

 

Na osnovu Odluke o objavljivanju javnog konkursa za dodjelu granta za smanjenje nezaposlenosti u opštini Bijelo Polje (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi” br. 3/2022), Opština Bijelo Polje dana 25.01. 2022.godine, objavljuje

JAVNI KONKURS ZA DODJELU GRANTA ZA SMANJENJE

NEZAPOSLENOSTI U OPŠTINI BIJELO POLJE 

 1. Pozivaju se privredna društva i preduzetnici sa sjedištem na teritoriji opštine Bijelo Polje koja posluju duže od 12 mjeseci od dana objave konkursa, da dostave svoje prijave na javni konkurs za dodjelu granta za smanjenje nezaposlenosti u opštini Bijelo Polje.

Savjet za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje održao je 15. redovnu sjednicu na kojoj su razmatrana tekuća pitanja iz djelokruga rada ovog tijela.

Savjet je po uobičajenoj praksi krajem godine razmatrao Nacrt odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2022. godine i Nacrt programa uređenja prostora Opštine Bijelo Polje za 2022. godinu, sa osvrtom na plan kapitalnih ulaganja.

BIJELO POLJE WEATHER

O L A K Š I C E:

Pravo na olakšice imaju korisnici biznis zona, koji će graditi, imaju izgradjene objekte ili rekonstruišu objekte u kojima se otvaraju nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, a obavljaju djelatnosti u:

 • sektor prerađivačke industrije (proizvodnja prehrambenih proizvoda izuzev primarne poljoprivredene proizvodnje, proizvodnja pića, proizvodnja tekstila, proizvodnja odjevnih predmeta, proizvodnja kože i predmeta od kože, prerada drveta i proizvoda od drveta, proizvodnja papira i proizvoda od papira, štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, proizvodnja metalnih proizvoda i mašina, proizvodnja namještaja, ostale prerađivačke djelatnosti i popravka i montaža mašina i opreme),
 • sektoru saobraćaja i skladištenja,
 • sektoru za informacije i komunikacije,
 • sektoru za stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Privredni subjekat ne može koristiti propisane olakšice ukoliko obavlja djelatnost u sektoru proizvodnje čelika, sektoru uglja, sektoru brodogradnje, sektoru sintetičkih vlakana, saobraćajne, energetske i širokopojasne infrostrukture, primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i neprivredne djelatnosti.

Korisnicima biznis zona uvode se i utvrđuju sledeće finansijske olakšice:

 • davanje zemljišta u zakup do trideset godina, uz plaćanje godišnje zakupnine od 0,01€//m2,  dok će zakupnina parcela iz tabela 1 člana 2 Odluke o osnivanju biznis zona biti definisana ugovorom iz člana 9 stav 2 navedene Odluke.
 • oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,
 • oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva,
 • oslobađanje od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica,
 • oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1 % od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

Olakšice koje se odnose na član 13 stav 1 alineja 1 Odluke o osnivnju biznis zona a tiču se zakupa zemljišta, sastoje se u sledećem:

 • Zakup zemljišta površine od 2000/m2  do 4000/m2,  za investitora koji zaposli od 5 do 10 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Zakup zemljišta površine od 4000/m2  do 8000/m2,  za investitora koji zaposli od 11 do 20 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Zakup zemljišta površine od 8000/m2  do 12000/m2,  za investitora koji zaposli od 21 do 50 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Zakup zemljišta površine od 12000/m2  do 20000/m2,  za investitora koji zaposli od 51 do 100 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele;
 • Procjenu vrijednosti date nepokretne imovine (zemljišta) pod zakup, prethodno će izvršiti opštinska Komisija za procjenu imovine.

Korisnik biznis zona ostvaruje olakšice u iznosu od 7000 eura po jednom novozaposlenom radniku, odnosno novootvorenom radnom mjestu, a može se koristiti samo ako se investiranjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika.

Korisnik biznis zona koji koristi olakšice u obavezi je da zaposli najmanje 5 nezaposlenih lica sa teritorije Opštine Bijelo Polje, na novootvorena radna mjesta, na period od tri godine.

-

 

© 2019 Municipality of Bijelo Polje. All rights reserved.

Go to top