Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković poručio je danas u Bijelom Polju da je Vlada ulaganjem više od milijardu eura od početka mandata do kraja ove godine najveći investitor u Sjeverni region naše zemlje čime je Vlada utabala puteve daljeg razvoja Sjevera, te da sada treba na djelu da se dokaže sinergija države, privatnih kompanija i pojedinaca sa ciljem da uz partnerstvo sa dijasporom učinimo Crnu Goru mjestom gdje će ljudi živjeti kvalitetom evropskog građanina.

„Danas se više ne govori da treba i mora da se ulaže u Sjever. Ovog trenutka na Sjeveru se realizuju desetine projekata, mašine i graditelji su na svakom koraku a u Bijelom Polju posebno. Zbog toga me raduje organizacija ovog investicionog foruma baš ovdje, ne samo zbog prepoznavanja potencijala, moguće i novih investicionih ideja, već neophodne sinergije države, privatnih kompanija i pojedinaca da crnogorsku ekonomiju podignemo na noge i učinimo je mjestom gdje će ljudi živjeti kvalitetom evropskog građanina. Naša je dužnost da budemo nosioci pozitivnih promjena. Da investiramo pametno i stvaramo preduslove za razvoj biznisa u svim opštinama i svim sektorima“ – rekao je premijer obraćajući se učesnicima prvog Bjelopoljskog biznis foruma.

Organizator prvog Bjelopoljskog biznis foruma je Opština Bijelo Polje, a predsjednik Petar Smolović je pozvao privrednike da investiraju u Bijelo Polje, jer bi sada započete investicije bile operativne u momentu otvaranja kapitalnih projekata planinskog centra Bjelasice i Đalovića pećine.

„Čast nam je da je prvi Bjelopoljski biznis forum otvorio Predsjednik Vlade, a pored svih važnih donosioca odluka u Crnoj Gori, ovdje su bili prisutni i inostrani investitori za koje se nadamo da smo im dali podstrek za njihovo ulaganje na Sjever Crne Gore. Mi Bjelopoljskim biznis forumom želimo da dokažemo i pokažemo da smo apsolutno spremni infrasturkturno i organizaciono za velike investicije koje predstoje na sjeveru koje trebaju doći sa privatnog aspekta.  Kapitalni i državni projekti se uveliko realizuju, a sada su nam potrebne privatne investicije da bi smo unaprijedili ekonomski rast na dobrobit građana Bijelog Polja“, kazao je na predsjednik Opštine.

Predsjednik Svislajon (Swisslion) poslovnog sistema Rodoljub Drašković je rekao da nosi pozitivne utiske sa BBF-a i najavio je da će svoj biznis proširiti i na Crnu Goru, te da će graditi savremenu fabriku. Drašković je istakao da je veoma zainteresovan da gradi fabriku u Bijelom Polju, nakon što u narednim mjesecima sagleda potencijale za ulaganje.

„U svakom slučaju ocjenjujem Bjelopoljski biznis forum veoma uspješnim, bili su to ozbiljni sagovornici i ozbiljne teme. Zaključujem da je cilj razvoja sjevera Crne Gore prioritet svih pririteta u radu Vlade Crne Gore. Moje shvatanje pošto ja dolazim iz oblasti proizvodnje hrane, ako ocijenim da imam potencijala za ulaganje u primarnu proizvodnju poljoprivrede uključiću se sa preradnim kapacitetima da apsorbujemo tržišne viškove i da razvijamo privredu ne samo Bijelog Polja, nego čitavog sjevera, kazao je Rodoljub Drašković predsjednik poslovnog sistema Svislajon (Swisslion) Takovo“.

Predsjednik Odbora direktora Monteputa, Aleksandar Žurić je govorio o realizaciji projekta Autoputa Bar – Boljare, kojim će se osim saobraćajnih i bezbjednosnih aspekata, sa završetkom ovog kapitalnog projekta stvoriti uslove za dalji razvoja sjevera. On je nedavno sa Predsjednikom Opštine Bijelo Polje Petrom Smolovićem, dogovorio izgradnju još jednog priključka Bijelog Polja na budući autoput, kojim će ići od Rasova preko Boljanine.
Bivši predsjednik Opštine Tarzan Milošević se osvrnuo na početke investicionih projekata na Bjelasici i Đalovića pećini i vjeruje da će se realizacijom ovih projekata stvoriti uslovi za bolji kvalitet života građana u Bijelom Polju.

Na panel diskusiji prvog Bjelopoljskog biznis foruma, pored sadašnjeg i bivših predsjednika Opštine učešće su uzeli ministarka ekonomije Dragica Sekulić, predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović, glavni izvršni direktor Hipotekarne banke Esad Zaimović, profesor Ekonomskog fakulteta Milivoje Radović, kao i privrednici Meko Akova-Hodžić i Rodoljub Drašković. Moderator foruma je bio Hasan Ramović, a na prvom BBF-u je učešće uzelo više od stotinu privrednika iz Crne Gore i inostranstva.