Na desetoj sjednici Savjeta za Ekonomski razvoj razmatrani su Predlozi paketa ekonomskih mjera sa ciljem ublažavanja posledica po  privredu i građane Bijelog Polja nastalih usled pandemije COVID 19 virusa.

Na sjednici se takođe diskutovalo o prijedlozima Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2020. godinu i Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za  2020.godinu.

U raspravi je naglašeno da će Paketom ekonomskih mjera biti postignut efekat koji Opština Bijelo Polje želi, a to je da na lokalnom nivou pomogne u ublažavanju posledica po privredu i građane naše opštine nastalih usled pandemije COVID 19.

U tom kontekstu je ocijenjeno da su za privredu veoma značajne i mjere podrške koje je donijela i Vlada Crne Gore.

Na sjednici su usvojeni i programi Mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2020.godinu i Mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020.godinu. U raspravi je konstatovano da je veoma važno informisati građane, posebno one na seoskom područuju o podsticajnim mjerama koje pruža Opština Bijelo Polje. Konstatovano je da Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020.godinu u odnosu na prošlu godinu ima dvije nove mjere od ukupno 12, a to su: Rekonstrukcija seoskih zdravstvenih ambulanti i održivo korišćenje rječnih tokova.

Na sjednici su usvojeni sledeći zaključci:

  1. Savjet za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje podržava Predlog paketa ekonomskih mjera sa ciljem ublažavanja posledica po privredu i građane Bijelog Polja nastalih usled pandemije COVID 19 virusa ;
  2. Savjet za ekonomski razvoj usvaja Izvještaj o realizaciji Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2019.godinu.
  3. Savjet za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje podržava Program mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2020. godinu.
  4. Savjet za ekonomski razvoj usvaja Izvještaj o realizaciji Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2019.godinu.
  5. Savjet za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje podržava Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020.godinu.
  6. Savjet za ekonomski razvoj ističe da je u Bijelom Polju potrebno formirati otkupni centar kako bi se stvorili uslovi za otkup viškova proizvodnje na selu. Za rješavanje ovog pitanja potrebno je uključiti Ministarstvo poljoprivrede ukoliko se ne pronađe rješenje na lokalnom nivou.