Predmet poziva je iskazivanje interesovanja poslodavaca iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju na teritoriji opština Podgorica ili Bijelo Polje za realizaciju obuke na radnom mjestu.

Obuka na radnom mjestu namijenjena je ženama od 25 do 34 godine života, sa djecom predškolskog uzrasta, prijavljenim u evidenciju o nezaposlenim licima Zavoda za zapošljavanje Grne Gore (u daljem tekstu: Zavod) od 15. marta 2020. godine, kao lica koja su izgubile posao ili su se nakon ovog datuma prijavila u evidenciju o nezaposlenim licima. Planirana je realizacija programa obuke na radnom mjestu za 45 nezaposlenih žena, od kojih 30 u Podgorici i 15 u Bijelom Polju. 

Za više informacija kliknite ovdje