U skupštinskoj sali 29.novembra 2019.godine održana je IX sjednica Savjeta za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje.

Od osam tačaka dnevnog reda, članovi Savjeta najviše vremena su proveli diskutujući o Nacrtu odluke o budžetu i Nacrtu programa uređenjenja prostora za 2020.godinu.

Rukovoditeljka sektora za budžet Sekretarijata za finansije Opštine Bjelo Polje Fernala Zaimović, upoznala je članove sa Nacrtom odluke o budžetu Opštine, gdje je navela da su ukupni planirani prihod Opštine 15.450.000 eura. Te da je zbog budžetske ravnoteže u istom iznosu od 15.450.000 eura izvršena je preraspodjela ukupnih budžetskih prihoda na tekuću budžetsku potrošnju od 7.788.700 eura, otplatu duga od 3.315.000 eura, kapitalni budžet od 4.145.700 eura.

“Prilikom planiranja budžeta za 2020. god. težište je postavljeno na obezbjeivanje većeg obima sredstava za finansiranje kapitalnih izdataka u cilju ubrzanijeg razvoja grada i efikasnijeg funkcionisanja lokalne samouprave. Planirana sredstva za ove namjene su u iznosu od 4.145.700 € čine procenat od 27,12 % ukupno planiranih izdataka za 2020. godine” kazala je Zaimović.

Milanko Minić, direktor Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje predstavio je pojedinosti iz Nacrta programa uređenja prostora za 2020. godinu. On je kazao da je Opština izradila plansku dokumentaciju višeg i nižeg reda, Prostorni plan koji pokriva čitavu teritoriju opštine i na taj način stvorila uslove za izgradnju svih vrsta objekata na čitavoj teritoriji opštine. “Iznos sredstava koji je planiran Programom uređenja prostora za 2020.godine je oko 61 milion eura.  Od izvora finansiranja potrebnih za ostvarivanje Programa uređenja prostora za 2020.godinu pored kapitalnog budžeta Opštine, uključena su i sredstva koje opredjeljuje Vlada Crne Gore, Uprava javnih radova, Uprava za saobraćaj, Svjetska banka, IFAD i dr.” – rekao je Minić, koji je na sjednici predstavio i plan kapitalnih ulaganja za 2020. godinu i projekte koji će se realizovati u narednoj godini, a sastavni su dio Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje za period 2019-2021. god.

U diskusiju po ovim tačkama se uključio i predsjednik Opštine Petar Smolović, koji je kazao da trenutno ima oko 104 projekta čija je realizacija u toku i koje treba završiti.  On je posebno istakao značaj kapitalnih projekata Đalovića pećine i Bjelasice, a prilikom planiranja budžeta vodilo se računa da se radovi na projektima nastave bez zaduživanja.

“Mi smo napravili uštede u određenim sektorima, a sredstva koja su prikupljena mjerama štednje preusmjerena su u dalji razvoj. Bilo je veoma važno podići finansijsku disciplinu, dok nam je u narednom periodu plan da poboljšamo poresku naplatu” – rekao je predsjednik Opštine.

Na sjednici su Hajriz-Hačko Brčvak, Neđeljko Jeremić i Vukman Obradović izabrani za nove članove Savjeta za ekonomski razvoj, umjesto Vladimira Veličkovića, Rešada Nuhodžića i Svetlane Bubanje Leković, koji su podnijeli ostavke na članstvo zbog profesionalnih obaveza i nemogućnosti da redovno prisustvuju sjednicama.

Savjet je imenovao tri člana koji će detaljnije baviti Biznis forumom i njegovom organizacijom, koji će osmisliti Biznis forum za 2020. godine i koji će pokušati da Biznis forum iz Bijelog Polja povežu sa srodnim biznis forumima iz okruženja.

Članovima savjeta je predstavljem Izvještaj sa sastanka između Opštine Bijelo Polje - predstavnika Savjeta za ekonomski razvoj i predstavnika Uprave carina Crne Gore, kao i analiza strukture i aktivnosti poslovnih subjekata  registrovanih na teritoriji Opštine Bijelo Polje

Na kraju sjednice usvojeni su i sledeći zaključci:

  • Savjet za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje jednoglasno podržava Nacrt budžeta Opštine Bijelo Polje za 2020. godinu i predlaže da se isti dostavi Skupštini opštine Bijelo Polje na usvajanje;
  • Savjet za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje jednoglasno podržava Nacrt programa uređenja prostora za 2020. godinu i predlaže da se isti dostavi Skupštini opštine Bijelo Polje na usvajanje. Takođe, Savjet podržava godišnji plan kapitalnih ulaganja za 2020. godine prema Planu kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje.
  • Biznis forum će se organizovati i sljedeće godine, a ispred Savjeta za lokalni ekonomski razvoj izabrani su predstavnici koji će se starati o organizaciji i uopšte realizaciji Biznis foruma za 2020. god.