Kraljevina Norveška u sklopu projekta „Norveška za vas – Crna Gora“ pružiće podršku za sprovođenje stručne obuke za 12 mesara u Bijelom Polju, koju će sprovesti kompanija „Meso-Promet“, od kojih će deset dobiti zaposlenje.

Kroz Javni poziv za sprovođene projekata stručnog osposobljavanja, kompaniji „Meso-promet“ odobreno je 21,179.38 dolara kako bi sproveli stručnu obuku na efikasan način i obezbijedili kadrove koji su joj potrebni, u kratkom vremenskom roku.

„Ovo je jedan od značajnijih projekata naše kompanije koji finansira Kraljevina Norveška preko projekta „Norveša za vas – Crna Gora“. Ovim projektom biće zaposleno 10 osoba, što vodi ka smanjenju nezaposlenosti, koja nijesu u radnom odnosu, a polaznici obuke će imati teorijski i praktični nastave”, rekla je predstavnica kompanije „Meso-promet“ Milica Drašković.

U Crnoj Gori nije moguće steći nivo kvalifikacije za mesara, jer ne postoji stručna škola, pa će projektom biti stvorena mogućnost obuke kadrova koji su deficitarni, a izuzetno potrebni tržištu rada Crne Gore. Četvoromjesečnu obuku za mesare pohađaće 12 polaznika, među kojima su žene i mladi, a nakon testiranja, deset najboljih biće zaposleno u kompaniji „Meso-promet“.

„Glavni cilj Javnog poziva koji smo sproveli bio je da pruži doprinos zapošljavanju ranjivih grupa u manje razvijenim područjima Crne Gore kroz povećanje kompetencija. Obuke će biti sprovedene za najmanje 60 nezaposlenih osoba kroz organizovanje stručnih obuka i zapošljavanje najmanje 30 polaznika obuke“, rekla je Milena Vujović, saradnica na projektu „Norveška za vas – Crna Gora“.

Ispred Opštine Bijelo Polje Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj prati aktivnosti u sklopu projekta "Norveška za vas" u Bijelom Polju, pružajući podršku lokalnim kompanijama da apliciraju za značajna finansijska sredstva koje je opredijelila Kraljevina Norveška.