Savjet za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje održao je jedanaestu sjednicu na kojoj je jednoglasno usvojen Nacrt odluke o izmjeni Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020.godinu i predložio njegovo usvajanje na Skupštini opštine.

Sekretarka sekretarijata za finansije Alida Nuhodžić je kazala da je Opština Bijelo Polje morala raditi rebalans budžeta zbog situacije koju je prouzrokovala pandemija Covid-19, te da je nakon niza konsultacija i sastanaka sa predstavnicima Ministarstva finansija predsjednik Opštine utvrdio Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o Budžetu opštine za 2020. godinu.

Ona je navela da je budžet Opštine za 2020. godinu bio je planiran u iznosu od 15. 650. 000 €, a predloženi rebalans je planiran u iznosu od 12. 925. 000 €, odnosno 2. 725. 000 € manje (17,41 %), te pojedinačno po stavkama navela koliko je rebalansom umanjen iznos budžeta.

Takođe, ona je pojasnila da su shodno projektovanim prihodima rashodi svedeni u granicama održivosti i navela gdje su ostvarene uštede.

Članovi Savjeta su predložili Sekretarijatu za finansije da sagleda mogućnost otvaranja nove stavke u rebalansu budžeta kao „Interventnu pomoć zbog posledica nastalih usled pandemije COVID-19“, kako bi se najugroženije privredne djelatnosti dodatno pomogle.

Na sjednici Savjeta za ekonomski razvoj, članovi su imali priliku da se upoznaju rezultatima ankete privrednih subjekata za 2020. godinu. Konstatovane su razlike u odnosu na rezultate ankete privrednih subjekata  iz 2019. godine.