Tri osobe sa invaliditetom će započeti radni angažman od februara u Zaštitnoj radionici ,,Zlatne ruke“, u okviru projekta "Norveška za vas", koji je u proteklih šest mjeseci, u saradnji sa lokalnom samoupravom i opštinskim Udruženjem paraplegičara, realizovala Kancelarija UN za projektne usluge (UNOPS).

Cilj projekta bio je ekonomsko osnaživanje žena sa invaliditetom, a onima koje su uspješno završile obuku, danas su uručeni sertifikati. 

Armen Čekić, koordinator projekta ,,Norveška za vas" kazao je da će tri osobe sa invaliditetom dobiti posao.

,,Aktivnosti projekta koji je fokusiran na dodjelu grantova za različite teme iz oblasti ekonomskog razvoja, u bjelopoljskoj opštini otpočele su početkom prošle godine. Kao rezultat toga danas imamo konkretna zapošljavanja ali i veliki broj lica sa invaliditetom koja su, na određeni način, osposobljena da sama funkcionišu na tržištu rada. Vjerujem da će ova saradnja biti nastavljena i ubuduće“ naglasio je Čekić.

Milka Stojanović, predsjednica Udruženja paraplegičara za Bijelo Polje i Mojkovac, zahvalila se UNOPS-u i lokalnoj samoupravi na podršci i uspješnoj saradnji.

"Izuzetno nam je važno što će od 1. februara tri žene sa invaliditetom biti radno angažovane na poslovima konfekcionar/ka, u našoj radionici. Dobili smo i dvije potpuno opremljene specijalizovane mašine za izradu radnih uniformi, pa se nadam, da ćemo sa kvalitetnom radnom snagom i savremenom opremom u narednom periodu biti konkurentniji na tržištu i postići održivost jedine Zaštitne radionice u Crnoj Gori“, istakla je Stojanović, zahvalivši se i predstavnicima MS-educo, koji su  obavili obuku. 

Samedin Agović, koordinator projekta za Bijelo Polje, kazao je da su zadovoljni rezultatima projekta, koji su omogućili ravnopravniji tretman osoba sa invaliditetom na tržištu rada.

"Sekretarijat je aplicirao za poziv koji je raspisala Kancelarija UN za projektne usluge (UNOPS). Nabavljene su četiri specijalizovane industrijski prilagođene mašine za osobe sa invaliditetom. Potpisan je i ugovor o nabavci repro materijala, i uskoro bi trebalo da počne proizvodnja HTZ opreme, deficitarnog proizvoda u Crnoj Gori. Takođe, u okviru projekta  uspješno smo realizovali i druge aktivnosti, a one administrativne su još uvijek i toku“, naglasio je Agović.

 

Inače, projekat "Norveška za Vas“ finansiran je od strane Vlade Kraljevine Norveške, posredstvom Ambasade u Beogradu, koja je nadležna i za Crnu Goru. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje -KLER prati aktivnosti na projektu i pruža podršku u njegovoj implementaciji.