Poslodavac koji zasnuje radni odnos do kraja 2021. na neodređeno vrijeme sa osobom koja je na Zavodu za zapošljavanje duže od 3 mjeseca, biće oslobađen plaćanja poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

To je predviđeno novim paketom mjera za podršku privredi, a kojim se želi podstaći novo zapošljavanje.

“Time ćemo poslodavce koji zaposle ljude koji se trenutno nalaze na Zavodu, a kojih ima skoro 50 hiljada, osloboditi plaćanja poreza i doprinosa u iznosu od 90 odsto bruto prosječne zarade u ovoj godini, 60 odsto u narednoj i 30 odsto u 2023, za sve koje zaposle do kraja ove godine” - rekao je Jakov Milatović, ministar ekonomskog razvoja.

Ta mjera će koštati budžet u trogodišnjem periodu preko deset miliona eura.

“To znači da ćemo svakog novozaposlenog u ovoj godini mjesečno pomoći sa nekih 200 do 230 eura, u narednoj sa 150 eura i u 2023. sa 80 eura” - objasnio je Milatović.

On je rekao i da je Vlada omogućila preduzećima reprogram poreskog duga na poreze i doprinose na lični dohodak, koji je nastao u trećem i četvrtom kvartalu prošle godine, na period od dvije godine.

Vlada je, kako je saopštio Milatović, povećala i dio koji se tiče plaćanja paušalnog poreza, sa 18 hiljada na 30 hiljada EUR.