Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 16. aprila 2021. godine treći Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, u iznosu od 3 do 7.5 hiljada eura.

Rok za predaju prijedloga projekata je 31.05.2021.godine u 15 sati.
 
Bespovratna sredstva od 3.000 do 7.500 eura, kroz tri jednogodišnja ciklusa, biće dodijeljena za minimum 400 korisnika grantova za samozapošljavanje (minimum 140 novih biznisa po Pozivu).
 

Program grantova za samozapošljavanje i pokretanje biznisa je direktni grant, vrijedan 3,5 miliona eura, koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore.

Projekat “Program grantova za samozapošljavanje” je dio 18 miliona vrijednog Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu (SOPEES) a koji se finansira iz pretpristupnih fondova EU (IPA II). Ugovaračka institucija Projekta je Direktorat za ugovaranje i finansiranje EU pomoći, kofinansiraju ga Evropska unija i Vlada Crne Gore a Zavod je odgovoran za njegovu implementaciju u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i Ministarstvom finansija i socijalnog staranja, uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori.
 

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje sadrži sve detaljne informacije o:

  • Visini finansijskih sredstava koja dodjeljuje Zavod;
  • Dužini trajanja poziva;
  • Pravilima i uslovima za dostavljanje prijedloga projekata;
  • Načinu prijavljivanja i procedurama koje je potrebno slijediti;
  • Dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za učešće u programu;
  • Pravima i obavezama korisnika;
  • Rokovima za podnošenje zahtjeva.

Sve detaljne informacije za zainteresovane podnosioce prijedloga projekata možete pronaći na zvaničnom linku ZZZCG.