Danas je održana javna rasprava o Nacrtu Plana kapitalnih investicija za opštinu Bijelo Polje.

Menadžer Opštine i koordinator Koordinacionog tima za izardu ovog dokumenta Fahrudin Begović, rekao je da je ovaj Plan urađen detaljno i precizno, da su imali više sastanaka na ovu temu i da je Nacrt dostupan na sajtu Opštine Bijelo Polje.

-Planom je obuhvaćeno 60 projekata od značaja za ravoj Bijelog Polja. Svoje predloge i sugestije možete dostaviti do 22 juna. Obaveza Koordinacionog tima je da sagleda sve predloge, primjedbe i sugestije, da napravi izvještaj sa ove javne rasprave i objavi  na sajtu Opštine, ali  odgovore na predloge i sugestije. Poslije završetka javne rasprave u obavezi smo da pripremimo predlog  Plana kapitalnih investicija 2019-2021. i dostavimo odbornicima Skupštine opštine na usvajanje, ističe Begović.

Rukovodilac Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Dalibor Đogović kaže da su prilikom izrade Plana napravili podjele prema svrhama i namjeni.

-U jednom poglavlju se nalaze planirane rekonstrukcije električne mreže, gdje su pobrojani svi projekti koji se tiču izgradnje novih trafostanica, popravke određenih elektrodistributivnih prenosnih sistema, ugradnje materijala za električnu mrežu i snabdijavanja eletričnom energijom. Smatrali smo da je to bitno razdvojiti, zato što je to značajno za sve investitore, kako bi se lakše snalazili i mogli da daju predlog ili sugestiju gdje takvi objekti trebaju biti postavljeni  za neke njihove inevesticione planove u naredom periodu. Imamo u planu i dio koji se odnosi na vodovodnu mrežu, jer  smatramo da je od kapitalnog značaja izgradnja puteva, vodovoda i druge potrebne infrastrukture kao što je kolektor, jer da bi turistički projekti koji se realizuju valorizacija planine Bjelasice i Đalovića pećine zaživjeli  potrebno je stvoriti prateću infrastrukturu, objasno je Đogović.