CITY COMPANIES

 

D.O.O . "Komunalno-Lim" Bijelo Polje

Radenko Vujošević, director

Address: Ulica Živka Žižića br. 24, 84000 Bijelo Polje

Tell/fax: +382 (0) 50 432 510; +382 (0) 69 101 022;

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

DOCUMENTS

Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021.godine

Plan i program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2020.godinu sa finansijskim planom poslovanja

Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem za 2019.godinu

Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu i plan rada za 2018. godinu sa finansijskim planom

Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu i plan rada za 2017. godinu sa finansijskim planom

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu i plan rada za 2016. godinu sa finansijskim planom

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Komunalno-Lim Biijelo Polje

Odluka o izboru Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalno – stambenu djelatnost „Lim“


 

DOO Vodovod ,,Bistrica"

Milan Bulatović, director

Tell/fax: 050 432 120, centrala 432 239, info 431 006

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address: Ulica Muha Dizdarevića, 84.000 Bijelo Polje

 

DOCUMENTS

Program rada za 2021.godinu

Program rada za 2020.godine

Izvještaj o radu za 2020.godinu

Izvještaj o radu za 2019.godinu

Izvještaj o radu za 2018.godinu

Izvještaj o radu za 2017.godinu

Izvještaj o radu za 2016.godinu


 

DOO Parking servis

Ismar Ćorović, director

Address: Slobode bb, 84.000 Bijelo Polje

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DOCUMENTS

Program rada za 2021.godinu

Program rada za 2020.godinu

Izvještaj o radu za 2020.godine

Izvještaj o radu za 2019.godinu

Izvještaj o radu za 2018.godinu

Plan rada za 2018.godinu

Izvještaj o radu za 2017.godinu

Plan rada za 2017. godinu

Izvještaj o radu za 2016. godinu

Statut Društva sa ograničenom odgovornošću - Parking servis Bijelo Polje

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora direktora doo Parking servis Bijelo Polje

Odluka o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji Opštine Bijelo Polje

Odluka o izmjeni i dopuni Cjenovnka usluga za posebna parkirališta br. 001/710-17 od 20.09.2017. godine

Cjenovnik usluga za opšta i posebna parkirališta br. 89 od 16.02.2015. godine

Elaborat o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategorije motornih vozila koja se mogu parkirati i načinu naplate naknade za parkiranje na opštim i posebnim parkiralištima u Bijelom Polju-centralna gradska zona

Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Parking servis - Bijelo Polje" ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 020/13)