DOCUMENTS

Decision on Establishing a Business Zone "Nedakusi", "Cerovo", "Vraneška dolina", "Bistrička dolina", "Rakonje - Ravna Rijeka" i "Ribarevine - Poda"

Decision on the proclamation of the business zone "Nedakusi", "Cerovo", "Vraneška dolina", "Bistrička dolina", "Rakonje - Ravna Rijeka" i "Ribarevine - Poda" open to investments

Development Plan of the business zone "Nedakusi", „Cerovo“, „Vraneška dolina“, „Bistrička dolina“, „Rakonje – Ravna Rijeka“ i „Ribarevine – Poda“