BAZA PODATAKA BROWNFIELD LOKACIJA

Br.  Naziv lokacije Zemlja Opština/Grad

Veličina (m2)

Vlasnička struktura Putna infrastruktura Struja Voda Gas Kanalizacija Internet
1 Nedakuse CG B.Polje 57730 Privatno DA DA DA NE DA DA
2 Nedakuse CG B.Polje 23107 Državno DA DA DA NE DA DA
3 Cerovo CG B.Polje 34 Državno DA DA DA NE NE DA
4 Cerovo CG B.Polje 2216 Državno DA DA DA NE NE DA
5 Rakonje-Rav.rijeka CG B.Polje 488 Privatno DA DA DA NE NE DA
6 Rakonje-Rav.rijeka CG B.Polje 5105 Državno DA DA DA NE NE DA
7 Ribarevine Poda CG B.Polje 7076 Državno DA DA DA NE NE DA
8                      
9    
 
 
             
10    
 
 
             
11    
 
 
             
12