BAZA PODATAKA GREENFIELD LOKACIJA

Br.

Naziv lokacije

Zemlja

Opština/Grad

Veličina (ha)

Vlasnička struktura

Putna infrastruktura

Struja

Voda

Gas

Kanalizacija

Internet

1

Nedakuse

CG

B.Polje

655098

Privatno

DA

DA

DA

NE

DA

DA

2

Nedakuse

CG

B.Polje

184353

Drzavno

DA

DA

DA

NE

DA

DA

3

Cerovo

CG

B.Polje

313843

Drzavno

DA

DA

DA

NE

NE

DA

4

Vraneska dolina

CG

B.Polje

230690

Privatno

DA

DA

NE

NE

NE

DA

5

Bistricka dolina

CG

B.Polje

74291

Privatno

DA

DA

NE

NE

NE

DA

6

Bistricka dolina

CG

B.Polje

193199

Drzavno

DA

DA

NE

NE

NE

DA

7

Rakonje - Ravna rijeka

CG

B.Polje

76558

Privatno

DA

DA

DA

NE

NE

DA

8

Rakonje - Ravna rijeka

CG

B.Polje

52573

Drzavno

DA

DA

DA

NE

NE

DA

9

Ribarevine - Poda

CG

B.Polje

94553

Privatno

DA

DA

NE

NE

NE

DA

10

Ribarevine - Poda

CG

B.Polje

222607

Drzavno

DA

DA

NE

NE

NE

DA