Najpoznatije kompanije u Bijelom Polju

 

DOO "MESO - PROMET"

Menadžment preduzeća je veoma fokusiran na ispunjenje svih preduslova neophodnih da bi imali konkurentnu ponudu za tržište regiona i tržište EU. Od 15.jula 2009.godine uspješno se implementira HACCP sistem, sistem za analizu rizika kontrolom kritičnih kontrolnih tačaka. Primjenom HACCP sistema je omogućena konkurentnost proizvoda u odnosu na proizvode velikih preduzeća iz EU i šire.

Od septembra 2009. godine preduzeće je nosilac prava na žig ''Dobro iz Crne Gore''. Cilj registrovanja kolektivnog žiga je potvrda prepoznatljivosti, kvaliteta i omogućivanje uspješnog plasmana proizvoda iz Crne Gore na domaćem i inostranim tržištima. ’’MESO-PROMET’’ DOO je u maju 2011. godine uveo sistema menadžmenta bezbjednosti hranom ISO 22000. To je standard koji je razvijen kako bi se obezbijedio globalni standard upravljanja kvalitetom. Kupac u jednom dijelu svijeta može biti siguran u kvalitet proizvoda preduzeća koje ima pomenuti standard a registrovano je u drugom dijelu svijeta. HALAL standard imlementiran je 20. avgusta 2011. što je jedan od glavnih uslova za plasman proizvoda na tržište zemalja Bliskog Istoka.

Rebranding, koji podrazumjeva proces uvođenja i jačanja novog brenda FRANCA je jedan je od najznačajnijih projekata u čiju smo realizaciju ušli. Odluka o uvođenju novog brenda Franca je donešena od strane menadžment tima kompanije 2007. godine. U tom periodu u Crnoj Gori takvi marketinški poduhvati su bili prava rijetkost, tako da je rebranding na neki način predstavljao i pilot projekat u Crnoj Gori.

Ogroman kreativni rad i značajna materijalna ulaganja koje smo investirali u proces uvođenja i jačanja brenda Franca, vremenom su doveli do bolje pozicioniranosti našeg preduzeća na tržištu u Crnoj Gori i do diferencirane ponude naših proizvoda. Ono što karakteriše proizvode koji su ponuđeni tržištu pod brendom Franca je veći kvalitet, veća upotrebna vrijednost, dugotrajnost i moderan dizajn koji su praćeni i jakom promotivnom kampanjom.

- ''MESO-PROMET'' DOO ima lidersku poziciju na tržištu mesne industrije u Crnoj Gori i jaku regionalnu poziciju sagledavajući obim proizvodnje, asortiman proizvoda i usluga. Naša fabrika obuhvata površinu od 50.000 m².

U sklopu preduzeća nalaze se:

• Klanica za krupnu i sitnu stoku kapaciteta od 200 junadi ili 1000 jagnjadi u smjeni;

• Fabrika za preradu mesa i mesnih prerađevina ''EKO-MESO'' čiji je dnevni kapacitet do 50 tona gotovih proizvoda;

• Farma ''FRANCA'' za tov krupne stoke, čiji kapacitet sa kooperantskim farmama iznosi 2000 junadi u turnusu;

• Farma „Franca” za tov piladi, koja zajedno sa kooperantskim farmama ostvaruje kapacitet od 1200 tona gotovog proizvoda u turnusu;

• Klaonica za klanje i preradu pilećeg mesa kapaciteta 5000 komada u smjeni;

• Fabrika za proizvodnju konzervi, dnevnih kapaciteta 10 tona.

Na početku rada u preduzeću su bila upošljena svega dva zaposlena, dok danas u sektoru primarne proizvodnje i prerade mesa  560 zaposlenih dok je u sektoru uslužnih djelatnosti trgovina ugostiteljstvo i hotelijerstvo radno angažovano 360 zaposlenih.

Od osnivanja do danas ’’MESO-PROMET’’ DOO može se pohvaliti velikim brojem osvojenih nagrada i priznanja. Nagrade su osvajane kako na domaćim tako i na prestižnim međunarodnim manifestacijama. Tome najbolje svjedoce brojne zlatne medalje i medalje za sampiona kvaliteta, osvojene na medjunarodnim sajmovima u Novom Sadu, Budvi, Zenici Frankfurtu itd. Najbolja potvrda uspješnosti kompanije i kvaliteta proizvoda su upravo ta osvojena priznanja. 

"IMPERIJAL" DOO

Osnovana kao porodično preduzeće u 100% privatnom vlasništvu, sa porodičnom tradicijom od 1939. godine u Bijelom Polju, kompanija „Imperijal“ danas predstavlja regionalnog lidera u oblasti prodaje građevinskog materijala, za izgradju i opremanje, stambenih, poslovnih, hotelskih i infrastrukturnih projekata. Kako je samo tržište građevinarstva i nekretnina u poslednjih nekoliko godina doživjelo ekspanziju i postavilo standarde gradnje i opremanja, tako je i kompanija „Imperijal“ prateći savremene standarde poslovanja, uspjela da svojim prisustvom na tržištu razvije moderan način poslovanja. Kompanija danas u svom prodajnom asortimanu nudi preko 30.000 proizvoda za gradjevinsku industriju, od čega se posebno ističe zastupništvo preko 200 svjetskih brendova koji su na teritoriji Crne Gore našli svoje kupce preko dobro organizovane, funkcionalne i rasprostranjene, distributivne mreže partnerskih firmi u cijeloj Crnoj Gori. Kako su se uvodili novi proizvodi u prodajnom programu, kompanija „Imperijal“ je prema tome stvarala i usavršavala ljudske kadrove koji danas predstavljaju visoko obučene kadrove i zajedno sa top menadžmentom pokretačku snagu kompanije. Danas kompanija „Imperijal“ zapošljava 52 stručno obučena radnika.

Posjeduje sledeće sertifikate kvaliteta ISO 14001:2004 ; OHSAS 18001:2007 ; ISO 9001:2008.


 

"PELENGIC TRADE" DOO

Privredno društvo "Pelengic Trade" formirano je 2002 godine a prethodno je, od 1992 godine poslovalo kao ortačko društvo. Godine iskustva i upornog rada pomogle su da se kompanija nađe u samom vrhu svog domena, kako u našoj zemlji tako i u regionu. Primarna djelatnost kompanije je sječa, prerada i promet drveta. Takođe se bavimo sekundarnom preradom drveta od koje se kao krajni proizvod dobija biomasa od različitih vrsta drveta i koja se sve više koristi kao najčešći izvor toplotne energije, kao krajnji proizvod od biomase dobijamo peletz vrhunskog kvaliteta. Za realizaciju proizvodnje u šumarstvu kompanija raspolaze stručnim ljudskim kadrom, brojnom i moćnom mehanizacijom.

- Raspolažemo sa sopstvenim vozilima i mehanizacijom koja omogućava proizvodnju, obradu i isporuku najvećih količina rezane građe u Crnoj Gori.

- U našem proizvodnom pogonu možete naći sve vrste rezane građe standardnih dimenzija a pored standardnih dimenzija režemo i građu po narudžbi. Godišnji kapacitet proizvodnje  rezane građe iznosi oko 18.000 m3. Trenutno zapošljavamo preko 65 radnika sa tendencijom povećanja.

Posjedujemo sve neophodne licence ali domaće i strane sertifikate i standarde. Konstantno radimo na daljem usavršavanju zaposlenih u menadžmentu. Posjedujemo i neohodnu dokumentaciju za zaštitu na radu. Savremo smo opremljeni IT infrastrukturom.

 


 

"PUT-GROSS" DOO

„Put-Gross“ je društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano 1991. godine. Razvojni put preduzeća bio je put stalne privredne ekspanzije. Sam početak karakteriše malu trgovinsku firmu pod nazivom PP „Put“ a koja ima ulogu snabdjevača malih trgovinskih radnji (str) na lokalnom nivou.

Početkom 1995-e godine „Put Gross“ ulazi u fazu intenzivnijeg razvoja. Novi uspješni , poslovni poduhvati zahtijevaju veći skladišni kapacitet i modernizaciju svih poslovnih segmenata. Kao rezultat i slijed takvog razvoja kompanija je u procesu privatizacije trgovinskih preduzeća na berzi kupila akcije (Eko Lina a.d. Bijelo Polje) i stvorila uslove za dalju ekspanziju.

Danas kompanija upošljava preko 150 radnika vođena menadžmentom koji sa uspjehom kreira viziju koja je jasna i snažna, stvara osjećaj ponosa i važnosti sa ciljem koji obezbjeđuje visok nivo kvaliteta naših usluga i ostvarenja partnerskog odnosa sa kupcima. Preduzeće je za više od 20 godina postojanja znalo da odoli i odgovori svim izazovima, da se suoči i izađe jače iz kriznih vremena devedesetih, odoli konkurenciji (često nelojalnoj) i izraste u lidera na tržištu Crne Gore.

Djelatnost preduzeća

Osnovna djelatnost preduzeća je trgovina na veliko prehrambenom robom i robom široke potrošnje, trgovina na malo (maloprodaja), uvoz-izvoz, zastupanje i posredovanje u prodaji.

Glavna karakteristika preduzeća je dobro razvijena i isplanirana strategija razvoja od strane menadžerskog tima iskusnih menadžera. Dalji razvoj preduzeća će se kretati u pravcu razvoja osnovne djelatnosti kroz potpuno usavršavanje kanala distribucije, a u čemu je preduzeće postiglo značajne rezultate. Poslove distribucije prehrambene robe i robe široke potrošnje preduzeće realizuje u saradnji sa renomiranim partnerima iz Njemačke, Italije, Austrije, Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Makedonije i Turske.

„Put-Gross“ svoju djelatnost uspješno realizuje kroz dobru organizaciju u sopstvenim kapacitetima i to:

Distributivni centar u Bijelom Polju, Kotoru, Ulcinju i Rožajama.

Snagu kompanije (preduzeća) u budućem poslovanju čine izuzetna ponuda robe u zadovoljavajućem asortimanu vrhunskog kvaliteta, a što je uslov za prednost u odnosu na konkurenciju, omogućava očuvanje liderske pozicije na teržištu.

Planiranje kadrova

Ljudski potencijal čini ključni resurs i direktni je učesnik poslovnog razvoja i ekspanzije „Put Gross“-a. Za to je jedan od prioriteta menadžmenta briga o zaposlenima, njihovom planiranju i organizovanju.

Godišnji plan razvoja i obim prometa utiču na plan broja zaposlenih sa kvalifikacionom strukturom, a što je uslov za ostvarenje poslovnih ciljeva razvoja.

Iz razloga, težnju ka uspješnosti poslovanja, „Put Gross“ je razvio svoj sopstveni sistem (model) planiranja ljudskih resursa.


 

"MERKATOR INTERNATIONAL" DOO

“MERKATOR INTERNATIONAL” d.o.o. postoji od 21. decembra 1991. godine, počeli smo sa jednim uposlenim radnikom a danas imamo 60 stalno zaposlenih radnika. Posjedujemo 2000 m² poslovnog prostora i površinu od 15 ari gradsko građevinskog zemljišta. Rad je organizovan po sektorima i to:

– Štamparija ofset i digitalna

– Štampa velikih formata i 3D reklame

– Veleprodaja kancelarijskog i školskog materijala

– Maloprodaja

Bogat i savremen mašinski park daje nam tehničke i tehnološke prednosti na tržištu. Prilikom zapošljavanja sarađujemo sa Zavodom za zapošljavanje tako da u proizvodnim pogonima preduzeća, savremene i moderne mašine opslužuje kvalifikovana i stručna radna snaga kojom rukovodi visokoobrazovani menadžmentski tim koji uspješno obavlja svoje poslove. Samim tim garantujemo traženi kvalitet i izvršenje konkretnih usluga.

Svjesni smo koliko je važno redovno funkcionisanje svih privrednih subjekata, stoga smo se potrudili da pojačamo proizvodne kapacitete kako bi odgovorili svim zahtjevima trzišta i da pojačamo naše tehničkotehnološke karakteristike i prednosti jer posjedujemo:

– 10 (deset) štamparskih mašina marke HEIDELBERG

– Dvije rotacije sa obostranom i beskonačnom štampom ROLAND

– 3 (tri) štamparsko-knjigovezačka noža

– Digitalna mašina za kolor štampu XEROX

– 3 Plotera za beskonačnu štampu MIMAKI

– Kater za obrezivanje i oblikovanje

– CNC mašina za rezanje i sječenje PVC, metala, tekstila i drveta

– 20 (dvadeset) doradnih i pomoćnih mašina


 

"BRAVERA" DOO

Bravera D.O.O. je osnovano 1991. godine u Bijelom Polju kao porodična firma. Sada je Bravera lider u svojoj branši na području Crne Gore, i dio je sistema Sport Vision, u kome predstavlja SportVision MONTENEGRO. Osnovna djelatnost firme je trgovina sportskom obućom, odjećom i opremom preko veleprodajne i maloprodajne mreže.

Kompanija Sport Vision je lider sportske maloprodaje na tržištima Balkana. Trgovina, maloprodaja i veleprodaja u domenu sportske industrije su djelatnosti kojima se kompanija bavi. Svi Sport Vision maloprodajni objekti nude široku lepezu artikala kojima potrošači mogu da zadovolje sve svoje sportske i rekreativne potrebe. Maloprodajna mreža broji više od 280 prodajnih objekata u 8 država -  Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj, Albaniji, Bugarskoj i Rumuniji. Kompanije zapošljava više od 1800 i taj broj se svaki dan uvećava.

Kompanija je korisnik Sports Direct (IBML) licence za područje zemalja na teritoriji bivše Jugoslavije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske. Sport Vision partner je vodećih svjetskih sportskih brendova kao što su: Nike, Adidas, Reebok, Timberland, Converse, i dr. Osim toga, Sport Vision ima ugovor o licencnoj proizvodnji i distribuciji renomiranih brendova: Champion, Umbro, Lonsdale, Ellesse, Slazenger, Sergio Tacchini, Carrera, Karrimor, i mnogih drugih. 

Sport Vision, u okviru lanca maloprodajnih objekata obuhvata različite koncepte, kao što su: Multibrend, Outlet, Kids i Online shop.


 

DOO "MIKROMONT"

Preduzeće MIKROMONT je počelo sa radom 2005-te godine sa potpuno novim programom – prodajom materijala za centralno grijanje.

Sada u ponudi imamo širok asortiman proizvoda koji su vezani za energetsku efikasnost:

– sve vrste opreme i materijala za centralno grijanje

– solarne sisteme

– toplotne pumpe

– klimatizaciju, ventilacije

– vodovod, kanalizacija, keramika, sanitarije

– izolacioni materijali (vuna, stiropori, polietilenski umreženi…)

– termo fasade

– PVC stolarija

Koncepcija rada zasniva se na saradnji sa renomiranim kompanijama iz regiona i Evrope. Posebno mjesto u saradnji i razvoju firme pripada firmi “Etaž” – Beograd, sa kojom sarađujemo od osnivanja. Kompaniji “Etaž” u dobroj mjeri pripadaju zasluge za dosadašnji uspješan rad i razvoj.

Preko 30 zaposlenih, sa dobrom kvalifikacionom strukom, nastoji da ovlada novim tehnologijama, kako bi u kontinuetu bili na usluzi našim poslovnim partnerima. Vršimo prezentacije i osposobljavanje instalatera i drugih majstora.