BROJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA 

Naziv djelatnosti

STANJE U PRIVREDI

31.12.2015.

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018.

 

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Poljoprivreda , šumarstvo i ribarstbo

55

3.61

62

3.86

63

3.71

63

3.53

Vađenje ruda

3

0.20

3

0.19

4

0.24

4

0.22

Prerađivačka industrija

209

13.71

208

12.95

217

12.77

225

12.61

Snadbijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

4

0.26

4

0.25

4

0.24

4

0.22

Snadbijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

4

0.26

4

0.25

4

0.24

4

0.22

Građevinarstvo

111

7.28

110

6.85

115

6.77

125

7.00

Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila i motocikala

438

28.74

445

27.71

453

26.66

459

25.71

Saobraćaj i skladištenje

93

6.10

97

6.04

99

5.83

96

5.38

Usluge smještaja i ishrane

110

7.22

123

7.66

133

7.83

154

8.63

Informisanje i komunikacije

22

1.44

19

1.18

22

1.29

24

1.34

Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja

4

0.26

4

0.25

4

0.24

4

0.22

Poslovanje nekretninama

6

0.39

6

0.37

7

0.41

6

0.34

Stručne , naučne i tehničke djelatnosti

71

4.66

81

5.04

95

5.59

118

6.61

Administrativne i pomoćne djelatnosti

13

0.85

15

0.93

14

0.82

16

0.90

Nema unesenu šifru djelatnosti

4

0.26

4

0.25

4

0.24

4

0.22

Državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje

17

1.12

18

1.12

18

1.06

18

1.01

Obrazovanje

33

2.17

33

2.05

33

1.94

34

1.90

Zdravstvena i socijalna zaštita

29

1.90

32

1.99

33

1.94

33

1.85

Umjetnost , zabava i rekreacija

38

2.49

42

2.62

47

2.77

47

2.63

Ostale uslužne djelatnosti

198

12.99

234

14.57

267

15.72

284

15.91

KD 1996

62

4.07

62

3.86

63

3.71

63

3.53

UKUPNO:

1524

 

1606

 

1699

 

1785

 

 


ZAPOSLENOST

Red. broj

Naziv djelatnosti

Broj zaposlenih radnika

Zaposleni muškarci

Zaposlene žene

31.12.2015.

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018.

31.12.2015.

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018.

31.12.2015.

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018.

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Broj

%

1.

Poljoprivreda , šumarstvo i ribarstvo

98

1.46

82

1.22

88

1.22

77

1.06

66

1.81

59

1.62

62

1.62

52

1.34

12

0.39

23

0.73

26

0.78

25

0.74

2.

Vađenje ruda i kamena

17

0.25

17

0.25

14

0.19

17

0.23

14

0.38

15

0.41

11

0.29

14

0.36

3

0.10

2

0.06

3

0.09

3

0.09

3.

Prerađivačka industrija

1,302

19.35

1,372

20.48

1,455

20.25

1,554

21.34

889

24.42

945

25.90

986

25.72

1,023

26.31

449

14.47

427

13.56

469

14.00

531

15.65

4.

Snadbujevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

5.

Snadbijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

248

3.69

222

3.31

258

3.59

217

2.98

218

5.99

192

5.26

225

5.87

188

4.84

30

0.97

30

0.95

33

0.98

29

0.85

6.

Građevinarstvo

232

3.45

240

3.58

279

3.88

282

3.87

189

5.19

209

5.73

234

6.10

241

6.20

43

1.39

31

0.98

45

1.34

41

1.21

7.

Trgovina na veliko i malo i poravka motornih vozila i motocikala

1,526

22.68

1,515

22.62

1,639

22.81

1,503

20.64

710

19.50

698

19.13

746

19.46

708

18.21

816

26.31

817

25.94

893

26.65

795

23.43

8.

Saobraćaj i skladištenje

230

3.42

300

4.48

263

3.66

262

3.60

196

5.38

231

6.33

235

6.13

232

5.97

34

1.10

29

0.92

28

0.84

30

0.88

9.

Usluge smještaja i ishrane

312

4.64

270

4.03

283

3.94

330

4.53

202

5.55

188

5.15

183

4.77

216

5.56

110

3.55

82

2.60

100

2.98

114

3.36

10.

Informisanje i komunikacije

59

0.88

51

0.76

50

0.70

56

0.77

38

1.04

34

0.93

36

0.94

37

0.95

21

0.68

17

0.54

14

0.42

19

0.56

11.

Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja

3

0.04

5

0.07

6

0.08

6

0.08

2

0.05

3

0.08

4

0.10

4

0.10

1

0.03

2

0.06

2

0.06

2

0.06

12.

Poslovanje nekretninama

3

0.04

3

0.04

3

0.04

4

0.05

2

0.05

2

0.05

2

0.05

3

0.08

1

0.03

1

0.03

1

0.03

1

0.03

13.

Stručne , naučne i tehničke djelatnosti

196

2.91

190

2.84

216

3.01

240

3.30

131

3.60

129

3.54

150

3.91

169

4.35

65

2.10

61

1.94

66

1.97

71

2.09

14.

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

69

1.03

205

3.06

147

2.05

248

3.41

48

1.32

75

2.06

53

1.38

90

2.31

21

0.68

130

4.13

94

2.81

158

4.66

15.

Nema unesenu šifru djelatnosti

1

0.01

1

0.01

1

0.01

1

0.01

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1

0.03

1

0.03

1

0.03

1

0.03

16.

Državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje

610

9.07

560

8.36

575

8.00

581

7.98

310

8.51

271

7.43

278

7.25

287

7.38

300

9.67

289

9.17

297

8.86

294

8.66

17.

Obrazovanje

1014

15.07

1004

14.99

1031

14.35

1046

14.37

330

9.06

326

8.93

327

8.53

326

8.38

684

22.05

678

21.52

704

21.01

720

21.22

18.

Zdravstvena i socijalna zaštita

610

9.07

662

9.88

711

9.90

688

9.45

186

5.11

187

5.12

206

5.37

202

5.20

424

13.67

475

15.08

505

15.07

486

14.32

19.

Umjestnost , zabava i rekreacija

69

1.03

55

0.82

63

0.88

61

0.84

44

1.21

35

0.96

39

1.02

38

0.98

25

0.81

20

0.63

24

0.72

23

0.68

20.

Djelatnost domaćinstva kao poslodavca

0

0.00

0

0.00

0

0.00

12

0.16

0

0.00

0

0.00

0

0.00

5

0.13

0

0.00

0

0.00

0

0.00

7

0.21

21.

Ostale uslužne djelatnosti

91

1.35

56

0.84

78

1.09

69

0.95

41

1.13

31

0.85

38

0.99

33

0.85

50

1.61

25

0.79

40

1.19

36

1.06

22.

KD 1996

37

0.55

29

0.43

24

0.33

27

0.37

25

0.69

19

0.52

18

0.47

20

0.51

12

0.39

10

0.32

6

0.18

7

0.21

UKUPNO:

6,727

 

6699

 

7184

 

7281

 

3,641

 

3,649

 

3,833

 

3,888

 

3,102

 

3150

 

3,351

 

3,393

 

                                                   

STOPA ZAPOSLENOSTI

0.62

 

 

 

0.62

 

0.59

 

                               

 


STANJE NEZAPOSLENOSTI - PONUDA RADNE SNAGE

PREGLED NEZAPOSLENIH LICA PREMA STEPENU OBRAZOVANJA

Broj nezaposlenih na dan 31.12.2014. god.

Broj nezaposlenih na dan 31.12.2015. god.

Broj nezaposlenih na dan 31.12.2016. god.

Broj nezaposlenih na dan 31.12.2017. god.

Broj nezaposlenih na dan 31.12.2018. god.

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Nekvalifikovani

668

16.54

844

20.57

1068

23.99

1531

30.21

1,206

29.81

žene

211

31.59

387

45.85

452

42.32

886

57.87

720

59.7

muškarci

457

68.41

457

54.15

616

57.68

645

42.13

486

40.3

Polukvalifikovani – niža stručna sprema

135

3.34

140

3.41

151

3.39

206

4.06

175

4.33

žene

61

45.19

75

53.57

64

42.38

127

61.65

110

62.86

muškarci

74

54.81

65

46.43

87

57.62

79

38.35

65

37.14

Kvalifikovani

1080

26.74

1070

26.08

1081

24.29

1256

24.78

949

23.46

žene

393

36.39

442

41.31

370

34.23

584

46.50

479

50.47

muškarci

687

63.61

628

58.69

711

65.77

672

53.50

470

49.52

Srednja stručna sprema

1203

29.78

1209

29.47

1243

27.93

1275

25.16

1,018

25.17

žene

607

50.46

639

52.85

591

47.55

769

60.31

652

64.05

muškarci

596

49.54

570

47.15

652

52.45

506

39.69

366

35.95

Visoko kvalifikovani

40

0.99

24

0.58

27

0.61

33

0.65

24

0.59

žene

9

22.50

5

20.83

1

3.70

6

18.18

3

12.5

muškarci

31

77.50

19

79.17

26

96.30

27

81.82

21

87.5

Viša školska sprema

81

2.01

67

1.63

73

1.64

71

1.40

53

1.31

žene

38

46.91

28

41.79

23

31.51

31

43.66

20

37.73

muškarci

43

53.09

39

58.21

50

68.49

40

56.34

33

62.26

Visoka stručna sprema 180 ECTS

226

5.60

205

5.00

252

5.66

212

4.18

223

5.51

žene

108

47.79

100

48.78

117

46.43

117

55.19

131

58.74

muškarci

118

52.21

105

51.22

135

53.57

95

44.81

92

41.25

Visoka stručna sprema 240 ECTS

584

14.46

526

12.82

535

12.02

465

9.18

382

9.44

žene

312

53.42

277

52.66

282

52.71

269

57.85

229

59.95

muškarci

272

46.58

249

47.34

253

47.29

196

42.15

153

40.05

Master 300 ECTS

14

0.35

12

0.29

16

0.36

15

0.30

10

0.25

žene

8

57.14

7

58.33

9

56.25

9

60.00

8

80

muškarci

6

42.86

5

41.67

7

43.75

6

40.00

2

20

Magistri

8

0.20

6

0.15

5

0.11

4

0.08

4

0.1

žene

4

50.00

5

83.33

3

60.00

3

75.00

2

50

muškarci

4

50.00

1

16.67

2

40.00

1

25.00

2

50

Doktori nauka

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0.02

žene

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

muškarci

 

 

 

 

 

 

 

 

1

100

U k u p n o :

4,039

100.00

4,103

100.00

4,451

100.00

5,068

100.00

4,045

100

žene

1,751

43.35

1,965

47.89

1912

42.96

2801

55.27

2,354

58.2

muškarci

2,288

56.65

2,138

52.11

2,539

57.04

2,267

44.73

1,691

41.8

 

PREGLED NEZAPOSLENIH LICA PREMA STAROSNOJ STRUKTURI

Broj nezaposlenih na dan 31.12.2014. god.

Broj nezaposlenih na dan 31.12.2015. god.

Broj nezaposlenih na dan 31.12.2016. god.

Broj nezaposlenih na dan 31.12.2017. god.

Broj nezaposlenih na dan 31.12.2018. god.

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Broj

%

Broj

%

do 20 godina

218

5.40

151

3.68

169

3.80

142

2.80

83

2.05

od 20 do 30 godina

1399

34.64

1345

32.79

1412

31.72

1143

22.55

874

21.61

od 30 do 40 godina

794

19.66

932

22.71

1051

23.61

1070

21.12

820

20.27

od 40 do 50 godina

700

17.33

786

19.16

827

18.58

1177

23.23

946

23.39

od 50 do 60 godina

833

20.62

788

19.20

835

18.76

1250

24.66

1,036

25.61

preko 60 godina

95

2.35

101

2.46

157

3.53

286

5.64

286

7.07

U k u p n o :

4,039

100.00

4,103

10.00

4,451

100.00

5,068

100.00

4,045

100

                     
                     

STOPA NEZAPOSLENOSTI

27.41

 

27.85

 

30.21

 

34.40

 

27.46