PODACI O RASPOLOŽIVOJ INFTRASTRUKTURI U POSLOVNIM ZONAMA

Br

Naziv lokacije

Putna mreža

Električna energija

Tehnička/pijaća voda

Kanalizaciona mreža

Gas

Telekomunikacije

Planovi

1

Nedakuse

Magistralni put

Snaga TS 10/0.4 kV TR 160-3000 kVA

Pijaća voda , kapacitet FI 100 , tehnička voda - rijeka Lim

U toku izgradnja kolektora

NE

Mob. 4G od 30-100 Mg,   Fik.mr. kapac 1190 podzemna

Izgradnja kolektora, planirano proširenje kapaciteta

2

Cerovo

Magistralni put

Snaga TS 10/0.4 kV TR 50-630 kVA

Pijaća voda kapacitet FI 500

U toku izgradnja kolektora

NE

Mob. 4G od 30-100 Mg,   Fik.mr. kapac 700 podzemna

Izgradnja kolektora

3

Vraneska dolina

Regionalni put

Snaga TS 10/0.4 kV TR 50-250 kVA

Pijaća voda manjeg kapaciteta

Ne postoji kanalizaciona mreza

NE

Mob. 4G od 30-100 Mg,   Fik.mr. kapac 696 podzemna

Izgradnja vodovodne mreze

4

Bistricka dolina

Regionalni put

Snaga TS 10/0.4 kV TR 50-250 kVA

Pijaća voda manjeg kapaciteta

Ne postoji kanalizaciona mreza

NE

Mob. 4G od 30-100 Mg,   Fik.mr. kapac 484 podzemna

Izgradnja vodovodne mreze

5

Rakonje - Ravna rijeka

Magistralni put

Snaga TS 10/0.4 kV TR 100-630 kVA

Pijaća voda , kapacitet FI 500

U toku izgradnja kolektora

NE

Mob. 4G od 30-100 Mg, Fik.mr. kapac 1300 podzemna  

Izgradnja kolektora

6

Ribarevine - Poda

Magistralni put

Snaga TS 10/0.4 kV TR 100-630 kVA

Pijaća voda manjeg kapaciteta ; tehnička voda - Rijeka Lim

Ne postoji kanalizaciona mreza

NE

Mob. 4G od 30-100 Mg,   Fik.mr. kapac 360 podzemna

U planu proširenje kapaciteta