UKOLIKO ŽELITE DA POSTANETE KORISNIK NEKE OD NAŠIH BIZNIS ZONA, NEOPHODNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PRONAĆI NA SLEDEĆIM ADRESAMA :

 

  • Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata (u daljem tekstu CRPS, Poreska uprava Crne Gore) ;
  • Dokaz da nad privrednim subjektom nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, osim reorganizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj privrednih subjekata (uvjerenje    Privrednog suda);
  • Dokaz da lice nije osuđivano za krivično djelo izvršeno u obavljanju privredne djelatnosti (uvjerenje Ministarstva pravde za odgovorno lice u privrednom subjektu, odnosno potvrda CRPS-a za privredni subjekat);
  • Dokaz da su izmirene sve obaveze po osnovu poreza,  carina  i  doprinosa (Poreska uprava Crne Gore);
  • Dokaz da u prethodnih 12 mjeseci prije podnošenja Prijave nije smanjen broj zaposlenin za 10% i više (Poreska uprava Crne Gore);
  • Dokaz da nisu dodjeljena sredstva za iste namjene iz budžeta Crne gore (Komisija za kontrolu državne pomoći);
  • Dokaz da u privrednom subjektu država ili jedinica lokalne samouprave nema većinski udio u svojini (CPRS);
  • Dokaz da ne postoje poteškoće u skladu sa propisima o državnoj pomoći (Izjava da privredno društvo nije u poteškoćama u skladu sa propisima o državnoj pomoći);
  • Dokaz da ne postoji obaveza povraćaja nezakonito primljene državne pomoći (Komisija za kontrolu državne pomoći);
  • Investicioni projekat i Biznis plan (Investicioni projekat tekstualni i grafički prikaz, Biznis plan sa projektovanim bilansima stanja i uspjeha i novčanog toka za period od šest godina od početka realizacije investiciong projekta, koji obavezno sadrži pokazatelje ekonomičnosti, koeficijent akumulativnosti i vrijeme povraćaja ulaganja).

Dokazi o ispunjavanju uslova za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija ne smiju da budu stariji od šest mjeseci od dana javnog otvaranja Prijava, osim izvoda iz CRPS-a, odnosno izvoda iz odgovarajućeg registra države u kojoj strani privredni subjekat ima sjedište, koji ne može biti stariji od 60 dana od dana podnošenja Prijave.

 

Za dodatnu pomoć kontaktirati Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje - Sektor biznis zona :

Tel/fax: +382 (0) 50 484 020
Adresa: Ul. Nedjeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.