BIZNIS ZONA VRANEŠKA DOLINA

 

Lokacija biznis zone “Vraneška dolina” pruža se od Slijepča mosta do Kovrena sa lijeve i desne strane regionalnog puta Slijepač Most-Pljevlja. Najmanja površina jednog lokaliteta predviđenog kao biznis zona je 1760 m² a najveća je 43870m². Svi lokaliteti se koriste kao livade a mogu se preorijentisati za druge namjene. Saobraćajnica uz koju se nalaze lokaliteti je savremena, izrađena i puštena u saobraćaj 2014.godine. Pored saobraćajnice, čitavom dužinom teče rijeka Ljuboviđa, čija se voda može koristiti kao tehnička i za navodnjavanje. Pijaća, odnosno sanitarna voda se mora do lokaliteta dovoditi sa dužine 2-3km iz vodovoda u Pavinom Polju i Tomaševu. Elektroenergijom se ova lokacija mora snabdijevati sa trafostanice u Čokrlijama koja se nalazi na sredini ove lokacije (15km).

 


 LOKACIJE:

Grafički prikaz lokaliteta možete preuzeti ovdje…pdf