Danas je održana sjednica  Savjeta  za ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje, kojom je predsjedavao Hasan Ramović, predsjednik Savjeta. Sjednici je prisustvovao i predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović.

Na sjednici su usvojni Nacrt plana kapitalnih investicija i Ivještaj sa preporukama sa sastanka sa predstavnicima špediterskih firmi i carinskih organa.

Predsjednik Smolović je upoznao prisutne sa dinamikom realizacije kapitalnih projekata u Bijelom  Polju.

-Ono što je posebno značajno je da su prvi elementi za buduću žičaru Ski centra na Bjelasici dopremljeni u Bijelo Polje.

Na sastanku je saopšteno, da je za protekle tri godine u projekte planirane Strateškim planom razvoja opštine  Bijelo Polje uloženo više od 87 miliona eura. Članovi Savjeta su informisani da  je uspješno završen prvi dio aktivnosti koji se odnosi na BFC  sertifikaciju, odnosno sertifikaciju poslovne uspješnosti Opštine Bijelo Polje, a za koju je potrebno ispuniti veliki broj kriterijuma.

Na sastanku su date konkretne preporuke za pojednostavljenje biznis barijera, što je od  presudnog značaja za razvoj biznisa na ovom području.